TwitterFacebook

Urlop przy Bogu. Spotkanie rekolekcyjne dla dorosłych

Zakończył się I stopień rekolekcji oazowych Nowego Życia przeznaczonych dla dorosłych.

Sześciodniowe rekolekcje odbyły się w łomżyńskim Domu Rekolekcyjnym pw. Świętej Rodziny, wzięły w nich udział 22 osoby pochodzące między innymi z Łomży, Łap, Kolna i Chorzel. O tym, że był to bardzo intensywny czas rozwoju duchowego, mówi Anna Szczytkowska, jedna z uczestniczek: Nasz dzień rozpoczynał się od jutrzni. Później mieliśmy szkołę śpiewu, przygotowującą nas do Eucharystii i celebracji, najczęściej wieczornej. Duże znaczenie miała dla niej tzw. godzina świadectw jako czas, w którym każdy rekolektant mógł skorzystać z możliwości podzielenia się tym, co przeżył.

Jednym z momentów, który w sposób szczególny zapisał się w pamięci rekolektantów, była celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Ks. Michał Cherubin, moderator rekolekcji zaznacza, że chodzi tu o próbę bardzo ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Prosimy również o przebaczenie w naszych rodzinach. Możemy ofiarować to jako dar w osobistych intencjach – mówi ks. Michał Cherubin. Uczestnicy byli też w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w „Przystanku w drodze” założonym przez ks. Adama Jabłońskiego. Dla mnie to czas bardzo owocny. W domu człowiek jest zabiegany, ciągle zajęty. Tutaj miało się wrażenie, że jedni drugich wspierają, ciągną ku górze – dzieliła się swoimi doświadczeniami z pobytu Agnieszka Łapińska.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy mogli przystąpić do deuterokatechumenatu i wejść na drogę formacji w Ruchu Światło-Życie. Ten wyjątkowy etap formacji trwający w Ruchu do trzech lat, prowadzi do dojrzałego życia chrześcijańskiego, między innymi poprzez sakramenty i udział we wspólnocie. Nawiązuje tym samym do tradycji sięgającej początków chrześcijaństwa, kiedy osoby dorosłe były przygotowywane do przyjęcia chrztu świętego kilka lat. W deuterokatechumenacie postawa życiowa kształtowana jest poprzez korzystanie ze Słowa Bożego, udział we wspólnocie, świadectwo, modlitwę i wewnętrzną przemianę.

Pierwszy rok deuterokatechumenatu jest skoncentrowany na spotkaniu z Chrystusem w Słowie Bożym i wierze. Całość, trzyletni etap, kończy Oaza Nowego Życia III stopnia, która skupia się wokół tajemnicy „Matki Kościoła i Kościoła Matki”. 

Uczestnicy rekolekcji mieli również możliwość dołączenia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – to zobowiązanie polegające na rezygnacji z alkoholu, co najmniej na rok.

pd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *