RN
TwitterFacebook

Wielka Sobota

W Wielką sobotę przed południem odbywa się w kościele święcenie pokarmów. Wieczorna Liturgia Wielkiej Nocy obejmuje:

1. Poświęcenie ognia i przygotowanie paschału oraz jego pochwałę (Exsultet); 2. Liturgię Słowa, Gloria, kolektę; 3. Liturgię chrzcielną – święcenie wody chrzcielnej poprzedzone Litanią do Wszystkich Świętych (ewentualnie chrzest dorosłych), odnowienie przymierza chrztu, modlitwę powszechną; 4. Liturgię eucharystyczną. 5. Rezurekcję (procesja rezurekcyjna odbywa się bezpośrednio po wieczornej liturgii, obchodzi się dookoła świątynię z figurką Zmartwychwstałego, ogłaszając zwycięstwo Chrystusa, ze śpiewem Wesoły nam dzień dziś nastał).

W liturgii – w tę niezwykłą noc – mamy wielką obfitość Słowa Bożego. Gdyby przeczytać wszystkie czytania biblijne, byłoby ich aż 9. Czytania opowiadają o zdarzeniach, które miały miejsce w historii, i są ich interpretacją pod natchnieniem Ducha Świętego. Do tych opowieści zostaliśmy przygotowani poprzez liturgię ognia i światła, która rozpoczyna święte obrzędy. W otaczających nas ciemnościach rozbłysło światło świecy paschalnej – symbolu Chrystusa zmartwychwstałego. To Bóg przez Zmartwychwstanie swego Syna rozprasza mroki tej nocy –  usłyszymy w śpiewie Orędzia Paschalnego. Ta niezwykła noc zbiera w sobie wszystkie noce, które Bóg uczynił światłością i w których wyprowadził życie ze śmierci. O tych nocach mówią czytania.

Pierwsza noc noc stworzenia. Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, wszystko zanurzone było w ciemnościach. Wtedy to Bóg powiedział: Niech się stanie światłość. Ta światłość jaśnieje nam i tej nocy. Radujmy się światłością istnienia i dziękujemy Bogu, że dał nam życie i wszystko, co nas otacza.

Druga noc  – noc wiary Abrahama. Bóg wybrał go i uczynił ojcem wszystkich wierzących. Uczył go wiary przez całą historię jego życia począwszy od Ur, skąd Abraham wyszedł wezwany głosem Boga. Szczególną lekcję wiary odebrał, kiedy Bóg go wezwał, aby na górze Moria ofiarował swego jedynego syna – Izaaka – dar obietnicy Boga. Wiara ojca stała się źródłem życia dla syna. Także dziś jego wiara uczy nas ufności i oświeca pomimo wszystkich ciemności, jakie mogą nas otaczać.

Trzecia noc – noc przejścia Izraela z niewoli egipskiej do wolności. W tę noc niewoli przychodzi Bóg i wyzwala swój naród pośród potężnych znaków i cudów, z których największym jest przejście przez Morze Czerwone. Tłum zastraszonych niewolników staje się dzięki mocy Boga wolnym narodem, który Bóg prowadzi w słupie ognia, będąc dlań jasnością.

Czwarta noc, która rozbłysła światłem niweczącym ciemności zła. Jezus z miłości wziął na siebie całe zło świata, wszystkie nasze grzechy. On zmartwychwstając, pokonał Szatana i śmierć, i dzierży nad nią władzę. Chrześcijaństwo żyje tym zwycięstwem, z niego ustawicznie się rodzi i choć stale umiera w swych męczennikach, mocą zwycięstwa Chrystusa ciągle zmartwychwstaje.

Piąta nocnoc naszego pogaństwa. Bóg pokonał ją i rozświetlił światłem swojej miłości. Ona promienieje światłem życia wiecznego w chrzcie św. Dziś, odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, wspominamy nasz własny chrzest i wyznajemy zwycięstwo Boga nad wszelkimi mrokami w naszym życiu.

Szósta Noc – noc naszej osobistej śmierci. Ona czeka każdego z nas. Dzięki zwycięstwu Chrystusa nad śmiercią, którego staliśmy się uczestnikami przez chrzest św., nosimy już w sobie poprzez wiarę pierwociny nieśmiertelności i życia wiecznego. Mamy obietnicę Jezusa, że w godzinie naszej śmierci pokona On jej mrok i rozbłyśnie dla nas w pełnej jasności swojej chwały. Nasze życie nie skończy się, lecz osiągnie pełnię, mając udział w zmartwychwstałym życiu Jezusa.

Siódma noc noc, kiedy słońce się zaćmi i księżyc nie da już swego blasku. Do niej także poprzez tę Wielką Noc przygotowuje nas Kościół, kiedy gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte, a ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń, które zagrażają ziemi. Jezus zmartwychwstały, zwycięzca i śmierci, i naszych lęków mówi: Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. To będzie ostateczne Chrystusowe zwycięstwo, zwycięstwo Światłości i Życia nad wszelkimi przejawami mroku i śmierci. My jako Jego wybrani i Jego wyznawcy będziemy mieć w nim udział.

ks. Stanisław Groń SJ

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski wydał dekret w sprawie duszpasterstwa w czasach epidemii. Porządkuje on celebracje Triduum Paschalnego odnośnie Wielkiej Soboty i Wigilii Paschalnej biskup zarządził:

Wielka Sobota. Z powodu przepisów administracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, według załączonego formularza.

Wigilia Paschalna:

  1. zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej może być sprawowana wyłącznie w kościołach katedralnych i parafialnych. Zezwalam na sprawowanie tej liturgii w Diecezji Łomżyńskiej także w kaplicach prywatnych i publicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

  2. Liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku.

  3. W ramach Liturgii Światła – zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet.

  4. Liturgia chrzcielna musi być ograniczona tylko do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu św.. Pomija się też aspersję.

  5. Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej.

Niedziela Zmartwychwstania. Należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej w poranek Wielkanocny. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *