RN
TwitterFacebook

Wielkopostny dzień skupienia organistów diecezji łomżyńskiej 2020

Okres Wielkiego Postu to czas modlitwy, pokuty i ofiarnej miłości. Przeżywamy go
w jedności z cierpiącym Chrystusem, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu mogli mieć udział w świętości samego Boga. W tym okresie uczestniczymy w rekolekcjach parafialnych, przystępujemy liczniej do sakramentu pokuty i pojednania. Szczególnego znaczenia nabierają ćwiczenia duchowe organizowane dla poszczególnych grup kościelnych. W diecezji łomżyńskiej wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się wielkopostny dzień skupienia organistów. W tym roku na wspólną modlitwę przybyło do Łomży ponad 120 muzyków kościelnych.

Dzień skupienia rozpoczął się nabożeństwem pokutnym w katedrze łomżyńskiej prowadzonym przez ks. kan. Roberta Bączka, wikariusza biskupiego. W swojej konferencji odniósł się on do fragmentu Ewangelii według św. Marka, w którym Ewangelista opisał cud uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok i cud wskrzeszenia córki Jaira. Uświadomił zebranym, że Jezus i nas pragnie uzdrowić, „wskrzesić” z naszych grzechów, a także nawiązać głęboki, osobowy kontakt, bo tylko w Nim jest prawdziwe życie. Wielu organistów skorzystało w tym czasie z sakramentu pokuty i pojednania.

Centralnym punktem dnia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Mszę Świętą celebrowali również ks. kan. Robert Bączek, wikariusz biskupi oraz ks. kan. Kazimierz Ostrowski, dyrektor DIMK w Łomży. W homilii biskup odniósł się do Ewangelii, w której Jezus powołał do grona apostołów celnika imieniem Lewi. Przypomniał, że Jezus przychodzi do grzeszników, potrzebujących nawrócenia, a nawet niekiedy wbrew ludzkiej logice, obdarza ich ważną misją w Kościele. Pasterz uświadomił również, że organiści poprzez swoją posługę muzyczną w Kościele, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, przyczyniają się do refleksji nad sensem życia wiernych oraz podjęcia przez nich nawrócenia. W czasie Mszy Świętej chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał m.in. Missa XVIII Deus Genitor alme – In Feriis adventus et Quadraegesimae, O memoriale G. P. da Palestriny oraz Anima Christi M. Frisiny. Na organach akompaniował pan Robert Kulesza, organista katedralny.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie medali Soli Deo honor et gloria wyróżnionym organistom za zasługi w upowszechnianiu muzyki kościelnej w diecezji łomżyńskiej. Z rąk biskupa łomżyńskiego i dyrektora DIMK medale otrzymali: Janusz Puchalski, organista parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, Stanisław Żera senior, wieloletni organista parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu oraz Stanisław Murawski senior, wieloletni organista parafii pw. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej.

Po Mszy Świętej zgromadzeni w łomżyńskiej katedrze wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Pawła Korytkowskiego, absolwenta Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. W programie zaprezentowane zostały utwory Jana Sebastiana Bacha Chorał: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731i Sonata e-moll BWV 528 oraz kompozycja Mariana Sawy Fuga – Bolero.

Po recitalu organowym uczestnicy dnia skupienia udali się na sesję naukową do siedziby Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. Dyrektor Instytutu przywitał wszystkich gości i zaprosił do wysłuchania konferencji naukowej. Wykład „Improwizacja organowa jako element budujący sacrum w czasie liturgii” wygłosił dr Adam Tański, organista, kompozytor, improwizator, wykładowca DIMK w Łomży. Wystąpienie prelegenta spotkało się z ogromnym uznaniem wśród muzyków kościelnych.

Na zakończenie spotkania wszyscy wysłuchali komunikatów Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Łomży. Ksiądz Kazimierz Ostrowski przypomniał o prowadzonych warsztatach muzycznych w parafiach naszej diecezji, zachęcając do korzystania z tej formy szkoleniowej. Przypomniał o zbliżającej się beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i zaprezentował utwór na jego cześć skomponowany przez Andrzeja Żerę, wykładowcę DIMK w Łomży. Dyrektor Instytutu wskazał na konieczność spotkań organistów w ramach dekanatu w celu podnoszenia kwalifikacji muzycznych. Pan Sebastian Adamczyk, rzeczoznawca organowy diecezji łomżyńskiej, przypomniał o obowiązku zgłaszania wszelkich remontów organów piszczałkowych do kurii łomżyńskiej.

Wielkopostny dzień skupienia zakończył się podziękowaniem wszystkim muzykom kościelnym za ich obecność, kapłańskim błogosławieństwem oraz wspólnym posiłkiem, który stał się doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń.

x. KO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 + three =