RN
TwitterFacebook

Wójt i radni gminy Kolno złożyli ślubowanie [FOTO]

Pierwsza sesja Rady Gminy Kolno VIII kadencji odbyła się dziś (21.11) w Czerwonem. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łomży, który zwołał pierwszą sesję w porządku obrad znalazły się następujące punkty:

– złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych

– złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Kolno

– wybór przewodniczącego rady

– wybór wiceprzewodniczącego rady.

Obrady rozpoczął i do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny – pan Jan Pieklik. Po wprowadzeniu na sesję sztandaru Gminy Kolno i odśpiewaniu hymnu pan Jan Pieklik odczytał treść ślubowania dla radnych, a każdy wyczytywany kolejno przez najmłodszego radnego – pana Krystiana Borawskiego wstawał i mówił: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez radnych ślubowanie składał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który zgodnie z przepisami sam odczytał jego treść. W imieniu wszystkich radnych gratulacje wójtowi złożył Jan Pieklik, a następnie zaproszenie goście w tym m.in. dyrektorzy szkół gminnych.

Dziękując wyborcom za bardzo wysokie poparcie oraz obecnym na sesji za gratulacje Józef Bogdan Wiśniewski podkreślał, że mając na uwadze dobro mieszkańców gminy liczy na dobrą współpracę zarówno z  Radą Gminy Kolno, sołtysami jak i z przedstawicielami instytucji obecnymi na sesji, w tym m.in. Arturem Żebrowskim, Komendantem Powiatowym Policji w Kolnie, Pawłem Pupek Komendantem Powiatowym PSP w Kolnie.

Następnie radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Zgłoszono tylko jednego kandydata – pana Anastazego Kalinowskiego. Do przeprowadzenia tajnego głosowania powołano komisję skrutacyjną w składzie: Małgorzata Chrostowska, Bogusława Narowska i Jerzy Kołdys. Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za wyborem pana Anastazego Kalinowskiego na przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Następnie radni przystąpili do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno. Ten punkt obrad poprowadził już nowo wybrany przewodniczący. Zgłoszono jednego kandydata – pana Jana Pieklika. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodnicząca komisji  skrutacyjnej pani Małgorzata Chrostowska poinformowała, że za kandydaturą Jana Pieklika na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno zagłosowali również wszyscy radni.

Po gratulacjach i przemówieniach obrady pierwszej sesji Rady Gminy Kolno w kadencji 2018 – 2023 zakończono.

gminakolno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *