RN
TwitterFacebook

XXIV Łomżyńskie Dni Społeczne. Bogactwo Kościoła lokalnego

Diecezja Sejneńska. W 200-lecie erygowania – to tytuł panelu dyskusyjnego zorganizowanego w ramach XXIV Łomżyńskich Dni Społecznych.

Spotkanie odbyło się w sobotę 27 października w łomżyńskim Muzeum Diecezjalnym. Zorganizował je lokalny oddział Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości oraz Muzeum. Wydarzenie było otwarte, wzięli w nim udział między innymi duchowni na czele z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, który w słowie wstępnym podziękował za zainteresowanie tematem i podkreślał ciekawe losy Kościoła na ziemi łomżyńskiej. Odniósł się do nich w swoim referacie dr hab Dariusz Surowik – rektor łomżyńskiej PWSIiP, skupiając się przede wszystkim na osobie biskupa Antoniego Baranowskiego.

Był wspaniałym kapłanem o wyjątkowym umyśle. Filozof, matematyk, logik, muzyk i poeta. Rozliczne zainteresowania, wiedza i pokora cechowały sejneńskiego ordynariusza. Choć nie miał wykształcenia matematycznego, świat docenił wyniki jego matematycznych dociekań. Studiował na prestiżowych katolickich uniwersytetach i podejmował dyskusję na temat ważnych problemów matematycznych, o których mędrkował ówczesny świat. Studia nad jego osobą nauczyły mnie wielkiej pokory – podsumowuje dr hab Dariusz Surowik.

W trakcie spotkania poruszano też kwestie korespondencji między pasterzami byłej diecezji sejneńskiej u progu niepodległości Polski. Mówiono również o kształceniu duchowieństwa katolickiego w seminarium sejneńskim, wiele uwagi poświęcono neogotyckim budowlom sakralnym w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego z przełomu XIX i XX wieku.

Dni Społeczne odbywały się już w Niemczech. Inspiracją do ich organizowania była encyklika „Rerum Novarum” papieża Leona XIII. Postanowiliśmy więc w naszym Stowarzyszeniu poprzez różnego rodzaju tematy, wydarzenia przekazywać informacje na temat kształtowania się katolickiej nauki społecznej. W tym roku badamy historycznie grunt, na którym zrodziła się obecna diecezja łomżyńska – mówi Tadeusz Kowalewski, przewodniczący łomżyńskiego oddziału „Civitas Christiana”. XXIV Łomżyńskie Dni Społeczne były również okazją do prezentacji książki pt.: „Diecezja sejneńska (1818-1925). Studia i szkice z okazji 200-lecia erygowania” autorstwa wspomnianego Tadeusza Kowalewskiego oraz ks dra hab. Józefa Łupińskiego i Magdaleny Niewiadomskiej.

Diecezja Łomżyńska została erygowana 28 października 1925 r. przez papieża Piusa XI bullą „Vixdum Poloniae unitas”. Ostatnie zmiany w granicach Kościoła łomżyńskiego wiążą się z generalnym uporządkowaniem struktury terytorialnej kościoła w Polsce dokonanym przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus tuus Poloniae Populus” w 1992 r. Wówczas to z terytorium diecezji łomżyńskiej została odłączona część północna. Obejmowała  pięć dekanatów, które weszły do nowej diecezji ełckiej. Równocześnie z diecezji płockiej przyłączono do Kościoła Łomżyńskiego 31 parafii.

pd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *