TwitterFacebook

ZUS: Niższy podatek, więcej „na rękę” od października

Już od 1 października 2019 r. zaczyna obowiązywać uregulowania, który spowoduje podwyższenie większości wypłacanych przez ZUS świadczeń. Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzają pewne zmiany na, których zyskają wszyscy, którzy płacili podatek 18-sto procentowy.

Od następnego miesiąca stawka podatku z 18 % zostaje zmniejszona do 17 %. Jednocześnie dla dochodów powyżej 85 528 zł pozostaje nadal stopa 32-u procentowa. Zmienia się również od tej daty miesięczna kwota zmniejszenia zaliczki z 46,33 zł na 43,76 zł.

Obniżona stawka podatku 17% będzie miała zastosowanie już do dochodów wypłacanych za październik 2019 r. Dotyczyć będzie podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach w tym emerytów i rencistów.

W związku ze zmianą stawki podatku nasi świadczeniobiorcy otrzymają co miesiąc od kilku do kilkunastu złotych więcej. Emeryci czy renciści, którzy otrzymują najniższe świadczenia w gwarantowanej wysokości 1 100 zł zyskają jedynie 8 zł, ale już przy kwocie 3 tys. brutto to 27 zł na rękęinformuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Każdy podatnik, który otrzymuje świadczenie z ZUS ma prawo złożyć do nas wniosek o  rozliczeniu według stawki 17,75% , która obowiązuje tylko w ściśle określonym okresie tj. od października do grudnia 2019 r. dla dochodu nie przekraczającego 85.528 zł – dodaje rzeczniczka.

Zakład automatycznie będzie stosował stawkę 17 % wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 % – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 % i 3 miesiące ze stawką 17 %. 

W zależności od wysokości, świadczenia ulegną zwiększeniu. Dołączona tabela przedstawia przykładowy wzrost wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych za październik w związku ze zmiana stawki podatku z 18% na 17% i kwoty zmniejszenia zaliczki.

ZUS Podlaski Oddział

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *