TwitterFacebook

Być sobą – bp Antoni Pacyfik Dydycz

Zbiór kazań biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, który ukazał się na początku roku 2018 nakładem lubelskiego Wydawnictwa JUT, stanowi wyjątkową pozycję na polskim rynku wydawniczym. Trafnie wpisuje się on w charakter rozpoczynającego się roku, kiedy to będziemy obchodzili setną rocznicę odzyskania niepodległości. Już sam tytuł publikacji – Być sobą – sugeruje nam, że biskup w swoich homiliach porusza tematy ważne, trudne, a przede wszystkim kłopotliwe.

Książka jest zbiorem 24 homilii wygłoszonych w latach 2015-2017 w różnych miejscach Polski, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i w ważniejszych miastach. Fakt ten świadczy, że pewne tematy są ponadczasowe i ciągle żywe. Takie kwestie jak patriotyzm, umiłowanie prawdy, uczciwość społeczna i polityczna, wrażliwość religijna nigdy nie stracą swojego znaczenia i uparcie będą stanowić o naszej tożsamości narodowej, ale też o wymiarze naszego człowieczeństwa. Czy można bowiem być w pełni Polakiem, nie angażując się w problemy własnego narodu i ignorując tematy o politycznym charakterze? Czy można być patriotą, nie znając własnych korzeni, historii i bolesnych dziejów własnej Ojczyzny? Czy można być w końcu prawdziwym katolikiem, zachowując obojętność wobec nieuczciwości, zakłamania i krzywdy społecznej? Na te wszystkie pytania drohiczyński biskup odpowiada stanowczo i jednoznacznie. Nie jest mu bliska postawa dyplomatycznego milczenia, cichego przyzwalania na zło w celu zyskania popularności i „bycia poprawnym”. Kaznodzieja nie boi się bowiem stać w obronie prawdziwych wartości. Pokazuje, jak mówić o polityce, paradoksalnie unikając zbędnego politykowania. Udowadnia, że nie da się być osobą autentycznie wierzącą bez znajomości własnego pochodzenia i zaangażowania społecznego. Dla niego te kwestie wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Z tego też względu nie szufladkuje on religii wyłącznie do sfery życia duchowego, ale dostrzega jej głębszy wymiar. Kształtuje ona przecież całość naszego życia i wpływa na nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Nie można zatem wymagać, by Kościół milczał wtedy, gdy dzieje się krzywda, gdy perspektywa zysku własnego przysłania interes społeczny, gdy w imię błędnie rozumianego szczęścia gonimy jedynie za pieniędzmi i wygodą, a także patrzymy na nasze życie w perspektywie tu i teraz.

Z tych też powodów kazania biskupa Dydycza są zarówno lekcją wiary, jak i patriotyzmu oraz społecznej prawości. Kaznodzieja z Drohiczyna nie tylko nawołuje do przyjęcia konkretnych postaw, ale swoim słowem udowadnia, że polska historia, literatura i kultura są mu bardzo bliskie. Duszpasterz z łatwością i wyraźną biegłością przywołuje różne fakty z naszych ojczystych dziejów, cytuje znanych poetów, pisarzy, myślicieli, a przede wszystkim w dość odkrywczy i nietuzinkowy sposób interpretuje Pismo Święte – patrzy bowiem na słowo Boże z perspektywy przedstawiciela naszego narodu i społeczeństwa. To wyjątkowe spojrzenie świadczy o jego biegłości, a także nieszablonowym odczytywaniu dziejów zbawienia. Podążając bowiem za nauką Kościoła, biskup „rozciąga” je na dzieje całej ludzkości, a za czym idzie – Polski.
Kazania biskupa Dydycza zachwycają swoją treścią, apelując na naszej wrażliwości i poczucia tożsamości narodowej. Uwagę przykuwa także ich styl, nieco podniosły, momentami patetyczny, ale przez cały czas przystępny i zrozumiały w odbiorze. Zaskakuje on nas swoją lekkością, trafnością sformułowań, niekiedy delikatną uszczypliwością, a nawet dosadnością i tkliwością. Te wszystkie walory wzajemnie się ze sobą przenikają, tworząc swoistą, harmonijną całość, dzięki czemu książkę czyta się z prawdziwą przyjemnością. Biskup Dydycz staje w niej na straży autentycznych wartości, ale też pięknej przeszłości narodu polskiego, mówiąc o niej w sposób bliski każdemu Polakowi.

Bp Antoni Pacyfik Dydycz, Być sobą, Wydawnictwo Jut, Lublin 2018.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *