RN
TwitterFacebook

Kiedy Słowo ciałem się staje

Nie ma piękniejszej i bardziej tajemniczej rzeczywistości na świecie niż modlitwa. Zarazem nie ma nic tak trudnego i rodzącego opór jak stała jej praktyka. Z jednej strony w życiu chrześcijanina powinna być najważniejsza, a z drugiej strony znalezienie na nią czasu sprawia ogromne trudności.  A gdy już poświęcimy jej czas to zderzamy się z wewnętrznymi trudnościami, które rodzą  w nas przekonanie, że modlitwa zawsze jest związana z cierpieniem, na które, jako ludzie wierzący, musimy się zgodzi. W konsekwencji – najczęściej w sposób nieuświadomiony – zniechęcamy  się do modlitwy i rezygnujemy z jej praktykowania albo sprowadzamy ją do narzuconego obowiązku.

Niniejsza książka jest zaproszeniem do odkrycia wartości modlitwy, nie jako obowiązku, ale jako szansy na spotkanie ze sobą, z Bogiem i drugim człowiekiem. Żadnego z tych trzech wymiarów spotkania nie możemy pominąć, gdyż na nich opiera się dojrzała duchowość chrześcijańska. Modlitwa w swej istocie jest spotkaniem, dlatego też wiele uwagi poświęcam w tej książce warunkom, które należy spełnić, aby stała się spotkaniem z Bogiem. Podstawowym warunkiem jest spotkanie z samym sobą: gdy jestem w kontakcie z samym sobą wówczas mogę by w kontakcie z Bogiem. A gdy potrafię by w kontakcie ze sobą w Bogu potrafię też spotykać się z innymi.
Aby modlitwa stawała się spotkaniem z Bogiem niezbędna jest głęboka świadomość samego siebie.  Jej brak powoduje, że doznajemy licznych cierpień wynikających nie tyle ze zdarzeń życiowych  czy wewnętrznych stanów, ale z braku rozumienia siebie, własnego życia wewnętrznego. Choć nasze życie moralne może by dość uporządkowane, staramy się żyć według przykazań Bożych, to jednak  na modlitwie nie potrafimy doświadczy pokoju, tylko wręcz przeciwnie – zamykającego zamętu. Wewnętrzny zamęt sprawia, że stajemy się nieobecni, czyli niezdolni do spotkania i nawiązania głębokiej relacji z Bogiem, a w konsekwencji zaś z drugim człowiekiem.
Mam nadzieję, że ta lektura stanie się inspiracją do odkrywania modlitwy jako spotkania dwóch osób – ciebie i Boga.
Piotr Wardawy OFMCap

Piotr Wardawy OFMCap, Kiedy Słowo ciałem się staje. Wskazówki do medytacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + 3 =