RN
TwitterFacebook

„100 zmian dla firm” podczas spotkania z przedsiębiorcami [FOTO]

Zmiany już wdrożone oraz planowane do wdrożenia przedstawiła łomżyńskim przedsiębiorcom, podczas kolejnego „Śniadania Biznesowego” Luiza Modzelewska Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju. Spotkanie miało miejsce w Parku Przemysłowym Łomża.

W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm, od początku 2017 roku wprowadzanych jest wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Zmiany to m.in. podwyższenie progów przechodzenia na księgi rachunkowe, zwiększenie limitu uprawniającego do rozliczania się na zasadzie ryczałtu, wprowadzenie ułatwień w inwestycjach budowlanych, czy też większa ochrona przed zmianami interpretacji praw. Bardzo duża cześć pakietu 100 zmian dla firm weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Z takich większych zmian, to przede wszystkim nowelizacja postępowania administracyjnego, weszły w życie także zmiany z tzw. ustawy pakietowej, ustawy o poprawie otoczenia prawnego. W tej ustawie była przeprowadzona likwidacja takich punktowych barier, m.in zmiany kontroli, uproszczenia w prawie budowlanym, podatkowym – mówił Luiza Modzelewska.

Kierunek tych zmian jest jak najbardziej pozytywny – mówił obecny na spotkaniu przedsiębiorca Zdzisław Staszewski. Mam pewną refleksję na temat podejścia urzędników do tego, co robią i tu są potrzebne zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców. Podam przykład, jest to chociażby korespondencja jaką otrzymujemy, urzędnicy posługują się paragrafami, rozporządzeniami, to jest nie ludzki język, nie strawny dla przeciętnego śmiertelnika. Pisząc o drobnej sprawie urzędnik powołuje się na przepis, sankcję, restrykcję, egzekucję. I w tej kwestii jest najwięcej do zrobienia – mówił Zdzisław Staszewski.

Kolejne spotkanie przedsiębiorców odbędzie się 14 grudnia, jak zapowiedział wiceprezydent Garlicki będzie to spotkanie opłatkowe, na które zaproszeni są wszyscy lokalni biznesmeni.

am

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *