RN
TwitterFacebook

20 mln zł na Centra Integracji Społecznej w subregionie łomżyńskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał miastu Łomża dofinansowanie na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach Centrum Integracji Społecznej. To największy projekt społeczny w całej perspektywie finansowej 2014-2020.

Realizacja projektu będzie polegała na kontynuacji działań Centrum Integracji Społecznej w Łomży oraz utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów zgodnie z zapisami art. 3 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach projektu planuje się, że w ciągu 3 lat  wsparciem zostanie objętych około 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
– To już kolejny projekt realizowany przez miasto Łomża o tak znacznym zakresie społecznym i wsparciu finansowym. Projekt jest duży, a to oznacza, że pomoże w uzyskaniu zawodu i pracy dla kilkuset mieszkańców Łomży i całego subregionu. To bardzo dobra wiadomość, która potwierdza dobrą współpracę pomiędzy Łomżą, a Urzędem Marszałkowskim, który udzieli dofinansowania na ten projekt – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Projekt został zaplanowany do realizacji od 1.04.2019 r.  do 31.03.2022 r. wspólnie
z powiatami: hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz Gminą Boćki i organizacją pozarządową wyłonioną przez Lidera Projektu w trybie konkurencyjnym.

Łączna wartość projektu to około 25 mln zł, zaś planowane dofinansowanie jest na poziomie 20 mln zł.

UM w Łomży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *