RN
TwitterFacebook

Centralny Port Komunikacyjny: Radni we wspólnym stanowisku poparli przebieg linii kolejowej zaproponowany przez posła Kołakowskiego

Gorąca dyskusja przetoczyła się na dzisiejszej (26.02.) sesji Rady Miejskiej Łomży na temat przebiegu linii kolejowej przez centrum miasta. Radni przyjęli wspólny wniosek w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym poprali propozycje przebieg linii zaproponowany przez posła Lecha Antoniego Kołakowskiego.

– Patrząc odpowiedzialnie na egzystowanie miasta Łomży, na jego komunikację, na komfort przemieszczania się musimy bardzo roztropnie podejść w kwestii wariantu przebiegu szybkiej kolei przez Łomżę. Jeżeli byłby realizowany wariant przez środek miasta, gdyby on był realizowany tunelem pod miastem czy wiaduktami miastem, można byłoby go rozważać jak o jeden z kilkupodkreślał podczas dyskusji poseł Kołakowski i apelował o poparcie dla przygotowanych przez niego alternatywnych wariantów. 

W zaproponowanym przez posła na wiosnę 2019 roku projekcie linii kolejowej na Mazury przez Łomżę dworzec miałby być zlokalizowany w okolicach Sierzput bądź też Kupisk. Odległość Łomży od dworca kolejowego wynieść powinna ok. 3 km do rogatek miasta i około 7 km do centrum Łomży.

Taka lokalizacja dworca kolejowego będzie wysoce zadowalająca zarówno z punktu widzenia możliwie najkrótszego przebiegu nowej linii kolejowej, jak i mieszkańców zarówno Łomży i okolic. Dworzec Kolejowy Łomża pełnił będzie rolę centrum przesiadkowego, gdyż w pobliżu zlokalizowany będzie węzeł drogi ekspresowej S61 tzw. Via Baltica”. Na odcinku od miejscowości Sierzputy Stare do miejscowości Pęza linia kolejowa będzie przebiegała równolegle do przebiegu nowej drogi ekspresowej S61 (obwodnica Łomży). Wariant ten, z przejściem przez rzekę Narew został uznany za najmniej szkodliwy z punktu widzenia uwarunkowań środowiskowych. Następnie linia kolejowa na wysokość miejscowości Pęza będzie odbijała w kierunku miejscowości Mały Płock, przecinając drogę krajową nr 63 – pisał w ówczesnej interpelacji poseł. 

Obecny na dzisiejszej sesji parlamentarzysta zaproponował też alternatywę, która nie biegłaby przez centrum, jak zaproponowane przez CPK warianty, ale mijałaby Łomżę od północnej strony. Zdaniem Kołakowskiego linia powinna mijać stację benzynową przy Wojska Polskiego i wychodzi między Kupiskami a stacją benzynową na Nowogrodzkiej i dalej biec wzdłuż Via Baltica.

– Wariant ten ma wiele plusów. Przede wszystkim szybka kolej wchodzi w granice administracyjne miasta i tutaj jest bardzo ważny element związany z budową infrastruktury. Jeżeli budowalibyśmy centrum przesiadkowe, dużą stację Łomża, która obsługiwałaby cały region potrzebna jest, poza kilkuhektarowym parkingiem, wielka pętla autobusowa, która skupiałaby wszystkie numery linii autobusowych obsługujących wszystkie dzielnice naszego miasta. Tu jest łatwiej podejmować w rękach jednego samorządu te decyzjewyjaśniał poseł i dodawał, że w tym rejonie nie ma ulic, które tory by przecinały, a dodatkowo jest to teren wolny od zabudowy, co ułatwiałoby wywłaszczenie. 

Poniżej treść stanowisko przyjętego przez radnych (za głosowało 22 radnych, jedna osoba się wstrzymała:

Stanowisko Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rada Miejska Łomży z satysfakcją przyjmuje i popiera budowę linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach CPK na trasie Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko. W ocenie Rady Miejskiej Łomży najwłaściwszym przebiegiem linii kolejowej CPK byłoby jej umiejscowienie na północnej granicy administracyjnej miasta od strony Ostrołęki, pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Nowogrodzką. W przypadku uzasadnionych przeciwwskazań do jej realizacji w powyższej lokalizacji, ewentualnym wariantem może być przebieg trasy kolejowej przy obwodnicy Łomży w ramach drogi ekspresowej Via Baltica.

Proponowany obecnie wariant przez centrum miasta wydaje się być nieuzasadniony ze względów bezpieczeństwa oraz z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Jednocześnie Rada Miejska Łomży podkreśla, że realizacji linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach CPK na trasie Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko z pewnością przyczyni się do rozwoju części Polski, w tym miasta Łomża.

Stanowisko ma zostać przekazane prezesowi CPK podczas spotkania, do którego ma dojść 4 marca br. 

Kolej wraca do Łomży – proponowany przebieg linii kolwejowej nr 29 Ostrołęka-Łomża-Kolno-Pisz-Giżycko:

W opublikowanym przez CPK Strategicznym Studium Lokalizacyjnym zaproponowano trzy warianty, które dla Łomży zakładają wjazd pociągów starą linią kolejową nr 49 od strony Konarzyc. Oto proponowany przebieg. 

Proponowany przebieg trzech wariantów nowej linii kolejowej w Łomży. Źródło: CPK

  1. Pomarańczowy – z Ostrołęki linia odbijałaby w kierunku Nowej Wsi Wschodniej, następnie biegłaby w okolicach Przytuł Nowych, przecinałaby drogę między Chojnami Młodymi a Szczepankowem, następnie od strony Łochtynowa przez osiedle na Krasce połączy się z linią kolejową nr 49.
  2. Niebieski – ten wariant zakłada, że linia z Ostrołęki pobiegnie w kierunku Puchał aż do Wrzeszcz-Kolonii i mijając Osobne, Czaplice, Boguszyce i Konarzyce z lewej strony tak jak linia pomarańczowa połączy się z linią kolejową nr 49.
  3. Zielony – z Ostrołęki do Łomży częściowo linia kolejowa biegłaby po starej linii kolejowej nr 36 do Śniadowa, jednak odbijałaby w Aleksandrowie w kierunku Łomży. Dodatkowo w okolicach Chomentowa powstałby dodatkowy łącznik ze Śniadowem. Dalej trasa docierałaby do Kozik, gdzie również byłaby linia łącząca z linią nr 36. Kolejny taki dopływ powstał by też w okolicach Giełczyna. Następnie nowa linia kolejowa starą linią kolejową nr 49 od strony Konarzyc prowadziła by do Łomży. 

Wszystkie warianty zakładają też, że nowe tory w Łomży powstaną poprzez przecięcie ul. Sikorskiego, osiedla domków jednorodzinnych między Wojska Polskiego, Nowogrodzką a Groblą Jednaczewską. Projekt obejmuje również budowę nowego mostu na Narwi.

Dalej tory mają mijać Czarnocin i Piątnicę i odbijać od DK61 i DK63 w kierunku Muraw, za którymi warianty przebiegu linii kolejowej rozdzielają się: pomarańczowa przecina DK63 za Rogienicami Wielkimi i mija Mały Płock z prawej strony, niebieska zakręca w kierunku Popek i wjeżdża częściowo do Małego Płocka z lewej strony, natomiast wariant zielony omija Mały Płock.

W zielonej i pomarańczowej wersji tory mijają Kolno z prawej strony. Natomiast wariant niebieski przechodzi z lewej strony. Dalej linia biegłaby tak jak DK63. Dopiero za Borkami tory odbijają w prawo mijając Jagodne i włączając się w przebieg linii kolejowej 219.

Od Piszu trasę zaplanowano wzdłuż DK63, aż do miejscowości Szwejkówko, gdzie linia 29 odbiłaby w lewo, aby połączyć się z linią nr 223, która przebiega przez Orzysz.

Dalej nadal biegłaby wzdłuż DK63 w zależności od wariantu, albo wzdłuż, albo trochę oddalona z lewej strony, aż do miejscowości Grajwo, gdzie połączyłaby się z linią kolejową nr 38 przebiegającą przez Giżycko.  

Konsultacje w sprawie przebiegu całej linii trwają do 10 marca. 

pg

1 komentarz

  1. Mieszkaniec Odpowiedz

    Władze miasta wydały ponad 4 miliny na centrum przesiadkowe które na dal się buduje żeby zamknąć je za 7-8 lat? Skoro przy sierzputach ma powstać nowe centrum przesiadkowe to stare będzie bezużyteczne i zostanie zamknięte. Po otwarciu obwodnicy i wywaleniu dworca z centrum w końcu wmieście będzie cisza i spokój 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 + 1 =