RN
TwitterFacebook

Gmina Jedwabne: Samorząd tłumaczy sytuację z psami ze schroniska Sonieczkowo

Wczoraj (2.01.) informowaliśmy, że psy z terenu gminy Jedwabne, które przebywały w schronisku Sonieczkowo nie zostaną przeniesione do placówki w Radysach. Do sytuacji ustosunkował się w końcu samorząd. 

Z końcem roku 2019 84 psy z gminy Jedwabne (powiat łomżyński) miały zostać przeniesione ze schroniska Sonieczkowo w Żarnowie Pierwszym (powiat augustowski) do schroniska w Radysach (powiat piski). W wyniku protestu wolontariuszy i pracowników zwierzęta zostały w placówce. Udało się to dzięki przejęciu ich przez Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział Augustów oraz Suwałki. Do sprawy odniósł się samorząd gminy, który tłumaczy, że zdecydowano się na zmianę schroniska, bo koszty opieki w Sonieczkowie wzrosły dwukrotnie. Oto pełen komunikat:

Od kilku dni Gmina Jedwabne, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Burmistrz Jedwabnego są szykanowani poprzez media społecznościowe w związku z zawarciem, w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązującego w Gminie Jedwabne Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Jedwabne i zapewnienie im opieki w schronisku, umowy z osobami prowadzącymi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań Gmin. Na terenie Gminy Jedwabne nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt, dlatego zawierana jest umowa z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w formie schroniska. Umowa zawierana jest w trybie ww. Regulaminu zaś wartość przedmiotu zamówienia szacowana jest na podstawie wartości poprzednich zamówień na tego typu usługi.

Dotychczas miesięczne opłaty w ramach umów ze schroniskiem w Sonieczkowie wynosiły:

  • marzec 2016 – marzec 2017 – 4.500 zł.
  • kwiecień 2017 – marzec 2018 – 8.500 zł.
  • kwiecień – grudzień 2018 – 8.500 zł.
  • styczeń – wrzesień 2019 – 7.000 zł.

październik 2019 – grudzień 2019 – 8.500 zł. (aneks umowy)

W postępowaniu na rok 2020 zostały złożone dwie oferty:

  • Oferta Sonieczkowo Marta Chmielewska na 2020 r. – 13.800 zł miesięcznie.
  • Oferta Schroniska z Radys na 2020 r. – 6.300 zł miesięcznie.

Obaj wykonawcy spełniają wszystkie warunki wymagane przez prawo i Zamawiającego do zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zgodnie z kryterium oceny ofert wybrał tańszą ofertę. Podana przez Schronisko w Sonieczkowie miesięczna cena utrzymania psów z terenu Gminy Jedwabne drastycznie, bo prawie dwukrotnie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku i w stosunku do liczby psów. Według informacji zamieszczonej na Facebook „Sonieczkowo” koszt wirtualnej adopcji jednego pieska to 100 zł. miesięcznie, co biorąc pod uwagę ilość psów z terenu naszej Gminy, ok. 78, czyni wartość złożonej oferty na poziomie 13.800 zł za drastycznie wysoką.

Wskazując na powyższe podkreślamy, że Gmina wypełniła wszelkie obowiązki ustawowe w celu wyłonienia schroniska, które zajmie się bezdomnymi zwierzętami z jej terenu, co czyni wszelkie zarzuty w stosunku do Burmistrza i pracowników Urzędu bezpodstawnymi i szykanującymi.

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *