RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża: Ceny za odbiór śmierci pójdą w górę

Z początkiem kwietnia mieszkańcy gminy Łomża zapłacą więcej za śmieci. Podczas ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę wprowadzającą podwyżkę o ok. 1/3 ceny. Konieczność zmiany stawek podyktowana jest wyższymi kosztami zagospodarowania odpadami komunalnymi po ostatnim przetargu.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w połowie grudnia 2019 r., gmina podpisała z podmiotem, który złożył najniższą ofertę, nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

– Ze styczniowej faktury za usługę odbioru odpadów, jak również na podstawie kalkulacji kosztów, wynika że w roku 2020 dochód z opłat za gospodarowanie odpadami nie pokryje poniesionych kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania systemu składają się: odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu i edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadamiinformuje Piotr Kłys, wójt gminy Łomża. 

W gminie Łomża opłata za śmieci wnoszona jest od gospodarstwa, z uwzględnieniem liczby osób w nim mieszkających. W zamian za opłatę gmina Łomża oferuje swoim mieszkańcom szeroki wachlarz usług. Odbiór odpadów resztkowych odbywa się dwa razy w miesiącu, odbiór tworzyw sztucznych, bioodpadów i szkła – raz w miesiącu i papieru raz na dwa miesiące. Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych dwa razy w roku organizuje odbiór odpadów problemowych bezpośrednio z nieruchomości, a przez cały rok przyjmowane są one w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Oto nowe stawki opłat za śmieci, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

 śmieci nowa tabelka.PNG

UG Łomża/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *