RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża: Niedługo w świetlicach będzie cieplej [FOTO]

W świetlicy wiejskiej w Boguszycach obecnie trwają prace zmierzające do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynku wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Takim samym zakresem działań zostaną objęte również świetlice w Puchałach i Nowych Kupiskach.

Termomodernizacja budynków jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Przewidywany całkowity koszt projektu: 1 432 944,20 zł. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych.  Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec września 2020 r.

UG Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *