RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża: Od Nowego Roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami

Wraz z nowym 2020 rokiem zmienia się system gospodarki odpadami w gminie Łomża.  Mieszkańcy będą musieli zacząć segregować odpady.
 
Zmiany są związane z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Rada Gminy Łomża została zobligowana do podjęcia szeregu uchwał, w celu dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Łomża do znowelizowanej ustawy, w tym m.in.: uchwałę nr IX/78/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża.
 
Co to w praktyce oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim ustawa narzuca na mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę, zobowiązani są do złożenia deklaracji zmieniającej sposób zbiórki na selektywny. W przypadku stwierdzenia niewykonania przez mieszkańca obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, będzie musiał zapłacić karę w wysokości prawie czterokrotności stawki podstawowej. Jednocześnie właściciele nieruchomości, którzy bioodpady kompostują w przydomowych kompostownikach, zapłacą niższą stawkę za odbiór śmieci.

Zmienia się także sposób segregacji odpadów, bowiem dodatkowo selektywnie należy zbierać papier.

Władze gminy przypominają, że miesięczną opłatę wnosi się bez wezwania, kwartalnie w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach: kwartał I – do 15 marca, kwartał II – do 15 maja, kwartał III – do 15 września, kwartał IV – do 15 listopada. Opłatę uiszcza się w Banku Spółdzielczym w Łomży, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy – dane do przelewu: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, nr. rachunku: 19 8757 0001 0000 1717 2000 0670 (w tytule przelewu należy napisać: odpady za m-ce: dany kwartał lub miesiące i rok 202 oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady).

Ceny za śmieci w przypadku, gdy nie kompostujemy bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

  • Gospodarstwo składające się z nie więcej niż 1 osoby 18,00 zł 
  • Gospodarstwo składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób 41,00 zł 
  • Gospodarstwo składające się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób 67,00 zł 
  • Gospodarstwo składające się z nie mniej niż 6 osób 86,00 zł

Ceny za śmieci, gdy kompostujemy bioodpady w przydomowym kompostowniku:

  • Gospodarstwo składające się z nie więcej niż 1 osób 17,00 zł
  • Gospodarstwo składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób 40,00 zł
  • Gospodarstwo składające się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób 65,00 zł 
  • Gospodarstwo składające się z nie mniej niż 6 osób 83,00 zł

pg/UG Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *