RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża: Samorząd nawiązał współpracę transgraniczną z białoruskimi Mostami

Przedstawiciele samorządu Gminy Łomża brali udział w XX Republikańskich Targów „Euroregion Niemen 2019” i Międzynarodowego Forum Biznesowego, które odbyły się 12-13 września 2019 r. w Grodnie. Wydarzenie było okazją nie tylko do zaprezentowania kultury i możliwości regionu, ale też do zawarcia porozumienia o współpracy transgranicznej z białoruskimi Mostami. 

Międzynarodowe Forum Biznesowe jest organizowane corocznie w celu aktywizacji współpracy podmiotów gospodarczych, rozwoju i wzmocnienia więzi w obszarach przygranicznych, ustanowienia wzajemnie korzystnych kontaktów handlowo-ekonomicznych i zawarcia umów biznesowych. Poruszono temat rozwoju i wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz nowych możliwości rozwoju turystyki z punktu widzenia liberalizacji wizowej.

Najważniejszym wydarzeniem podczas Forum Biznesowego było podpisanie porozumień i listów intencyjnych. Wśród tych kilkunastu kontraktów było porozumienie Gminy Łomża z Mostowskim Regionalnym Komitetem Wykonawczym w zakresie gospodarki, edukacji, sportu i kultury. W imieniu gminy Łomża podpis złożył wójt Piotr Kłys, natomiast w imieniu miasta i Rejonu Mostowskiego – mer Yuri Valevaty.

Współpraca samorządów polegać będzie m.in. na wymianie doświadczeń pracy w celu rozwiązywania podstawowych zadań organów gminy w sprawach lokalnych czy udzielaniu pomocy w opracowywaniu i realizacji wspólnych projektów międzynarodowych i współpracy transgranicznej w rozwiązywaniu aktualnych problemów samorządowych.

Pod koniec sierpnia delegacja gminy Łomża z wójtem gminy i przewodniczącym rady na czele przybyła do Komitetu Wykonawczego Okręgu Mostowskiego, w celu omówienia form wzajemnej współpracy. Delegatów miło przyjęli: Yuri Valevaty – Przewodniczący Okręgowego Komitetu Wykonawczego, jego zastępcy – Marina Davydik i Swietłana Veliczko oraz Siergiej Deikalo – szef działu ideologii pracy i spraw młodzieżowych. Podczas spotkania poruszono kwestie związane z gospodarką, edukacją, sportem i kulturą. Po kilkugodzinnej dyskusji ustalono, że będą to główne obszary współpracy.

Do spotkania doszło w przeddzień Dożynek, w których delegacja również wzięła udział. Delegaci mogli obejrzeć występy artystyczne, spróbować lokalnych potraw i chleba, zapoznać się z historią i tradycją regionu mostowskiego. Miłym gestem gospodarzy było zaproszenie Kapeli Kurpiowskiej. Występ polskich muzyków został owacyjnie przyjęty przez uczestników Dożynek. Dla Polaków przebywających na Białorusi był okazją do emocjonalnego kontaktu z językiem polskim i polską kulturą.

Gmina Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *