RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża: Świetlice wiejskie zyskały nową energię

Świetlice wiejskie w Boguszycach, Nowych Kupiskach i Puchałach przeszły gruntowną termomodernizację. Zyskały nowy wygląd, ale także nowoczesne instalacje fotowoltaiczne i ogrzewanie w oparciu o pompy ciepła. Na realizację zadania Gmina Łomża pozyskała ponad 1,3 mln zł dofinansowania.

Przed laty świetlice wiejskie były swoistymi centrami społeczno-kulturalnymi poszczególnych wsi. Budowane często przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców, dziś kilkudziesięcioletnie już budynki nie spełniały współczesnych wymagań.

Widząc ich szczególną rolę w lokalnych społecznościach i potrzebę ich dalszego funkcjonowania dla dobra mieszkańców Gmina Łomża podjęła szereg działań służących poprawie ich funkcjonowania oraz dostępności. W ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwie komunalne, samorząd przygotował, pozyskał dofinansowanie i realizuje projekt: „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski, Puchały – Gmina Łomża”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 536 695,93 zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku realizacji projektu w świetlicach w Boguszycach, Nowych Kupiskach, Puchałach został zrealizowany następujący zakres robót:

  • termomodernizacja obiektów
  • montaż gruntowej pompy ciepła
  • montaż centralnego ogrzewania
  • montaż instalacji fotowoltaicznych

Zrealizowane przedsięwzięcie wpłynie na: podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego, redukcję kosztów ogrzewania, wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji, poprawę jakości powietrza, poprawę wizerunkową obiektów.

Dzięki projektowi świetlice, które już teraz zyskały nowy blask, będą mogły być centrami społeczno-kulturalnymi wsi na miarę XXI wieku. Mieszkańcy Boguszyc, Nowych Kupisk i Puchał będą mogli wykorzystywać odnowione i ciepłe pomieszczenia teraz już niezależnie od pory roku.

UG Łomża/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + five =