RN
TwitterFacebook

Gmina Łomża: Tradycyjne, lecz skromne kolędowanie

W Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża odbyło się tradycyjne kolędowanie. Kapela Kurpiowska Gminy Łomża zagrała i zaśpiewała szereg kolęd i pastorałek. To wydarzenie muzyczne zorganizowane było w ramach projektu „Aktywna Społeczność Gminy Łomża i Wizna”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Uczestnicy projektu, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża Małgorzata Jolanta Kozicka wraz z pracownikami włączyli się do wspólnego śpiewania. Swoją obecnością zaszczycili nas również Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys i Skarbnik Gminy Anna Lachowska. Polskie kolędy i pastorałki to okazja do wspólnego śpiewania w gronie najbliższych, ale przede wszystkim kultywowanie polskiej tradycji.

Na zakończenie spotkania kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża złożyła podziękowania za obecność przybyłych gości oraz artystom za występ, natomiast Wójt Gminy Łomża złożył wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2021 Roku.

UG Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × three =