RN
TwitterFacebook

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam… [FOTO]

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg!

94. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło na Starym Rynku w Łomży przysięgę wojskową. Wojska Obrony Terytorialnej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Sił Specjalnych wchodzą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojska Obrony terytorialnej są najmłodszą formacją. W zasadzie to dopiero powstają ich szeregi, a przysięga w Łomży była drugą w dniu dzisiejszym i zarazem drugą w ogóle przysięgą tzw. „Terytorialsów”. Wcześniej 81. żołnierzy przysięgało w Siedlcach. Kolejnych 82. żołnierzy będzie w niedzielny wieczór przysięgać w Suwałkach.

Powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej jest odpowiedzią na bezprecedensowy wzrost poziomu zagrożeń bezpieczeństwa na świecie. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest także obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju istotnym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w tym zakresie będą wspierać służby ratownicze i wzmacniać ich działania. System wartości WOT jest budowany na tradycjach Armii Krajowej i powojennych antykomunistycznych organizacji niepodległościowych.

Nim żołnierze złożyli przysięgę, wcześniej wzięli udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym. Rozpoczęło się ono 19 sierpnia. Podczas szkolenia żołnierze przeszli test sprawności fizycznej, zostali poddani badaniu Body Mass Index oraz badaniom lekarskim. Przeszli też szkolenie z podstawowych zasad taktyki, przetrwania na polu walki, obycia z bronią i bezpiecznego posługiwania się nią. Ponadto uczestniczyli w ćwiczeniach w strzelaniu z wykorzystaniem ostrej amunicji.

3 września zakończyło się także szkolenie wyrównawcze, które rozpoczęło się 27 sierpnia, a dotyczyło ochotników, którzy byli żołnierzami i wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. Obie grupy spotkały się na przysięgach wojskowych i od tego czasu przez najbliższe trzy lata będą szkolić się w modułach kompanijnych.

mk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *