RN
TwitterFacebook

Jan Olszewski przewodniczącym Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski przewodniczącym Rady Miejskiej Łomży rozpoczynającej się kadencji. W głosowaniu tajnym większość radnych zdecydowała się oddać głos na kandydata Prawa i Sprawiedliwości – 12 głosów. Kontrkandydatem Jana Olszewskiego był Maciej Borysewicz z Platformy Obywatelskiej. 

Jan Olszewski jest doświadczonym radnym. Zasiadał w Radzie Miasta poprzedniej kadencji, także reprezentując Prawo i Sprawiedliwość. Do samorządu startował z okręgu nr 3. Jest jednym z najstarszych radnych, ma 70 lat.

Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania o sesji, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (art. 37a usg).

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały (art. 8 usg).

Mk/BS/źródło:wspolnota.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *