RN
TwitterFacebook

Kandydaci na moderatorów Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej

ks. Dawid Kulesza i ks. Marek Chojnowski kandydatami na moderatora Ruchu Światło-Życie w diecezji łomżyńskiej.

Tak zdecydowała Diakonia Diecezjalna w drodze głosowania podczas I Diecezjalnej Kongregacji Stowarzyszenia Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej. Ta odbyła się w sobotę 26 maja w łomżyńskim Domu Świętej Rodziny. W spotkaniu brał udział Delegat Centrum Ruchu Światło-Życie, ks. dr hab. Piotr Kulbacki. Zaproszenie przyjęli również studenci, klerycy, członkowie Oaz Dorosłych i Domowego Kościoła – w tym Jacek i Agnieszka Wróblewscy z Wysokiego Mazowieckiego, para diecezjalna DK. Głosowanie zostało poprzedzone modlitwą liturgii godzin i wspólnym posiłkiem. Po zatwierdzeniu regulaminu, wyborze przewodniczącego obrad (Bogdana Dudzińskiego) oraz komisji skrutacyjnej i sekretarza kongregacji (Doroty Andrzejewskiej) słowo wstępne skierował do uczestników ks. Piotr Kulbacki. Przypomniał najważniejsze idee Ruchu, wymienił również fundamentalne zadania stojące przed każdym moderatorem i podkreślił, że wybór nowego moderatora nie jest najważniejszym etapem funkcjonowania wspólnoty, choć pomaga uporządkować działania. Do głosowania przystąpiły 22 osoby.

Wybrany przez Stowarzyszenie Ksiądz Dawid Kulesza jest kapłanem pochodzącym z parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach. Obecnie służy w grajewskim kościele pw. św. Ojca Pio.

Nie kandydowałem przez własne aspiracje. Ktoś zgłosił mnie anonimowo i nie chciałbym zawieść wiernych, którzy we mnie wierzą. Chcę być fear wobec osób, które widzą mnie w tej konkretnej funkcji. Sam siebie nie potrafię jeszcze odnaleźć jako moderatora, ale jestem dobrej myśli. Ruchu Światło-Życie działa bardzo dużo młodych ludzi i zdaję sobie sprawę, że zadaniem moderatora będzie umiejętnie młodzieży – podkreśla ks. Dawid Kulesza.

W gronie zatwierdzonych kandydatów znalazł się również ks. Marek Chojnowski – pochodzący z parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży, obecnie wikariusz parafii św. Piotra i Pawła w Łapach. Związany z Ruchem jestem od momentu moich święceń kapłańskich, czyli 6 lat. Zgodziłem się kandydować, ponieważ idee Ruchu leżą głęboko w moim sercu i jest to dla mnie osobista droga formacji. Staram się służyć Kościołowi jako kapłan, wykorzystując przy tym charyzmat Ruchu Światło-Życie. Tą decyzję przemyślałem już wcześniej, między innymi wstępując do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. – podsumowuje ks. Marek Chojnowski.

Kandydatów na moderatora Ruchu Światło-Życie w diecezji łomżyńskiej zgłaszali wcześniej anonimowo członkowie Stowarzyszenia Diakonii Diecezjalnej. Funkcję tą mogą pełnić wyłącznie osoby duchowne. Z dziewięciu kapłanów, którym zaproponowano kandydowanie, zgodziło się 3. Kandydatura każdego z nich została osobno poddana głosowaniu, które miało zatwierdzić lub odrzucić pretendenta. Odrzucona została kandydatura ks. Łukasza Polkowskiego.

Wyniki głosowania zostały przedstawione biskupowi Januszowi Stepnowskiemu. Na ich podstawie ordynariusz dokona teraz wyboru nowego moderatora Ruchu, kierując się przy tym dobrem Kościoła Łomżyńskiego i pasterskim doświadczeniem.

Warto wspomnieć, że wyboru kandydatów na moderatora diecezjalnego dokonują członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej. Ciało zostało powołane dekretem biskupa Janusz Stepnowskiego 29 marca 2018 roku. Jest sekcją diecezjalną ogólnopolskiego stowarzyszenia, które utworzył polski Episkopat w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Członkiem Diakonii Diecezjalnej może zostać osoba pełnoletnia, biorąca udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i zaangażowana w działalność Ruchu. Moderatorem generalnym całego Ruchu Światło Życie jest ks. Marek Sędek z diecezji warszawsko-praskiej.

Kongregacja wybrała również delegatów do Diecezjalnej Diakonii Jedności. Zostali nimi Agata Płońska, Bogdan Dudziński oraz ks. Aleksander Suchocki pełniący obecnie obowiązki moderatora Ruchu w Kościele Łomżyńskim. W drodze oddzielnego głosowania zdecydowano, że podczas Krajowej Kongregacji Ruchu Światło-Życie Diakonię Diecezjalną reprezentować będą Iwona Kulis i Dorota Andrzejewska. Skarbnikiem Stowarzyszenia została Regina Grudowska.

pd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *