RN
TwitterFacebook

Łomża: Apteki uchylają się od nocnych dyżurów? Jest reakcja prezydenta

Pod koniec grudnia 2020 roku Rada Miejska Łomży przyjęła uchwałę odnośnie nocnych i świątecznych dyżurów aptek w Łomży. Harmonogram ten daje możliwość najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Niestety, nie wszyscy właściciele aptek chcą się temu podporządkować. Do Urzędu Miejskiego trafiają informacje od mieszkańców, że niektóre apteki nie pełnią dyżurów w wyznaczonych godzinach nocnych.

Do niedawna w naszym mieście funkcjonowała jedna całodobowa apteka, jednak po jej zamknięciu samorząd był zobligowany ustawą prawo farmaceutyczne do zapewnienia mieszkańcom dostępności świadczeń realizowanych przez apteki w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Uchwalony przez Radę Miejską harmonogram dostępności tych świadczeń równomiernie rozkłada ten obowiązek pomiędzy właścicieli aptek w naszym mieście. W przypadku pozyskania od mieszkańców informacji o nierespektowaniu przez daną aptekę uchwalonego harmonogramu, Urząd Miejski o tym fakcie informuje Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który w wyjątkowych sytuacjach może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki.

Takich monitów do władz miasta w ostatnim czasie wpłynęło kilka. Prezydent zlecił też pracownikom Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego kontrole nocnych dyżurów.

– Jestem oburzony sytuacją, w której mieszkańcy Łomży zostali pozbawieni możliwości korzystania z obsługi aptek w porze nocnej. Nie trafiają do mnie argumenty, że leki można kupić np. na stacji paliw. Często nie dostaniemy tam leków, których jak najszybsze podanie jest konieczne dla ratowania zdrowia i przyspieszenia procesów leczenia, a czasami wręcz ratowania życia – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślając, że zmusza to go do podjęcia konkretnych działań.

Warto przy tym podkreślić, że jedna z aptek brak nocnych dyżurów argumentuje tym, iż: „obsługiwanie przez okienko pacjentów, często nienoszących maseczek, zwiększa ryzyko zakażenia. Nasz personel, to zwykli śmiertelnicy, głównie kobiety, nie cyborgi” prosząc, by nie zmuszać ich do „zbędnego heroizmu” i podnosząc, że w regionie jest wiele miast, w których nie zmusza się aptek do dyżurowania.

Tymczasem praca w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy wpisana jest w ustawowe zadania każdej apteki, niezależnie od ich indywidualnych i konkretnych warunków, w jakich dana placówka pracuje. Przepisy ustawy prawo farmaceutyczne mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego przez zapewnienie dostępności leków. Intencją ustawodawcy było położenie nacisku na interes ludności, który ma prymat nad indywidualnym interesem podmiotu prowadzącego aptekę. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie aptek jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem podmiotów gospodarczych, które podejmując się prowadzenia takiej działalności, powinny uwzględnić jej specyfikę i dodatkowe obciążenia, jakie z danego rodzaju działalnością się wiążą.

Dlatego też Prezydent Łomży skierował do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o przeprowadzenie kontroli w aptekach, które notorycznie uchylają się od obowiązku świadczenia dyżurów w porze nocnej. W przypadku stwierdzenia niezaspokajania w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ma prawo nawet cofnąć tej aptece zezwolenie na prowadzenie działalności. Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki uchylają się do tego obowiązku i jest wiele aptek respektujących określone terminy dyżurów.

Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża w I półroczu 2021 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij).

Poniżej treść pisma od jednej z aptek:

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × one =