TwitterFacebook

Łomża: Będzie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością

Od nowego roku szkolnego w Łomży będzie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością. Ma ono powstać w budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Z takim projektem uchwały zwróci się do radnych na najbliższej sesji prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawność sprzężoną w tym dzieci z autyzmem.

Wychowaniem przedszkolnym miasto zamierza objąć dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 3 do 7 lat. Na razie ma być to jeden oddział. – W zależności od kryteriów wag niepełnosprawności będzie on liczył od 5 do 8 wychowanków. W przyszłości planowany jest dalszy rozwój działalności przedszkola specjalnego – mówi Grzegorz Daniluk z Urzędu Miejskiego w Łomży.

Umiejscowienie przedszkola w Zespole Szkół Specjalnych gwarantuje wykorzystanie w pracy z dziećmi doświadczonej kadry pedagogicznej. W szkole realizowanych jest szereg projektów jak np. dotyczących edukacji zdrowotnej, ekologicznej czy też czytelniczej. Rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologa i pedagoga. Szkoła prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży przy ulicy Nowogrodzkiej 4 lub dzwonić na numer 862165764.

Bartosz Święciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *