RN
TwitterFacebook

Łomża/Białystok: Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie w kwestii unieważnienia uchwały „alkoholowej”

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił dzisiaj skargę władz Łomży na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Na początku lipca sesja rady miasta 11 głosami za przy 10 przeciw podjęła uchwałę zwiększającą ilość punktów sprzedających alkohol z 220 do 270. Pod koniec tego samego miesiąca wojewoda podlaski unieważnił dokument, ponieważ uważa, że nie jest do zaakceptowania motyw jakim kierowali się radni podczas podejmowania tej decyzji.

Radni podczas nadzwyczajnej sesji w połowie sierpnia zdecydowali o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj (16.10.) odbyło się rozpoznanie sprawy podczas, którego oddalono skargę miasta. Orzeczenie nie jest prawomocne. Władze miasta mogą złożyć skargę kasacyjną, na którą mają 30 dni bądź też zażalenie, na które jest siedem dni.

pg 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *