RN
TwitterFacebook

Łomża: Finanse miasta są stabilne

Sytuacja finansowa Miasta Łomża jest stabilna i zgodna z ustawą o finansach publicznych. Tak wynika ze sporządzonej przez agendę zewnętrzną oceny za lata 2014-2018. Jest ona niezbędna do pozyskania środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Analizy dokonano na podstawie narzędzia jakim jest Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), który został opracowany przez Związek Miast Polskich. Zawiera ona takie elementy jak zrównoważenie elementów budżetu, wysokość zadłużenia czy strukturę działań rozwojowych, w tym wykorzystanie dostępnych środków pozabudżetowych. Dane te poddano konfrontacji z jedenastoma miastami o porównywalnej wielkości do Łomży takimi jak: Suwałki, Ostrołęka, Siedlce, Płock czy Włocławek.

Wyniki są obiecujące, bowiem okazuje się, że Łomża przewyższa badane miasta udziałem wydatków majątkowych w wydatkach ogółem oraz w wydatkach majątkowych na 1 mieszkańca. Ponadto w przeciwieństwie do badanych jednostek, nasze miasto systematycznie wypracowuje nadwyżkę operacyjną, robiąc to mimo niskich dochodów. Jak podkreślono w analizie – świadczy to o oszczędnym gospodarowaniu finansami. Warto również dodać, że suma zobowiązań do spłaty na 1 mieszkańca jest mniejsza w stosunku do badanych miast. Podobnie rzecz dotyczy udziału wydatków majątkowych na projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej w wydatkach majątkowych.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *