RN
TwitterFacebook

Łomża: Inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta

Władze Łomży realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiło do realizacji zadania pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym”. W ramach tego zadania zostanie wykonana inwentaryzacja systemów grzewczych na terenie miasta.

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w terminie od września 2020 do kwietnia 2021 i będzie obejmować budynki jednorodzinne i wielorodzinne posiadające indywidualne systemy grzewcze. Z inwentaryzacji wyłączone są adresy korzystające z ciepła sieciowego dostarczanego przez MPEC Łomża.

Dane z zabudowy jednorodzinnej będą zbierane przez ankieterów. Godziny pracy ankieterów od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-19:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-16:00. Ankieterzy nie zbierają żadnych danych osobowych w postaci personaliów, danych teleadresowych czy podpisów. Dodatkowo każdy z ankieterów będzie posiadał Identyfikator z indywidualnym numer ID oraz list upoważniający podpisany przez Prezydenta Miasta. Autentyczność ankietera będzie można potwierdzić w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży oraz Straży Miejskiej.

W przypadku, kiedy mieszkańcy nie zechcą z różnych powodów poświęcić czasu ankieterowi mogą wypełnić samodzielnie ankietę dostępną online. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z firmą przeprowadzającą Inwentaryzację na terenie naszego miasta: Atmoterm S.A. tel.: 604 938 933.

Planowana inwentaryzacja  pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie Łomży oraz sprecyzować już podjęte działania w zakresie poprawy jakości powierza.

UM Łomża/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *