RN
TwitterFacebook

Łomża: Koalicja organizacji walczy o pełne odmrożenie szpitala

Koalicja na rzecz przywrócenia działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, według stanu sprzed 13 marca 2020 r.

My niżej podpisani, działający w imieniu instytucji i stowarzyszeń społecznych reprezentujących interes społeczności Ziemi Łomżyńskiej zawiązujemy niniejszym wspólnym staraniem społeczną Koalicję na rzecz przywrócenia działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, według stanu sprzed 13 marca 2020 r.

Nasz Szpital jako jedyny w regionie realizuje pełnozakresowe świadczenia medyczne dla prawie 120-tysięcznej społeczności Ziemi Łomżyńskiej. Przekształcenie jego z dniem 13 marca br. decyzją Wojewody Podlaskiego, w jednoimienny szpital zakaźny spowodowały trudne do oszacowania straty w stanie zdrowotnym mieszkańców Łomży i okolicznych gmin. Z powodu braku opieki medycznej i szpitalnej zagrożone zostało w szczególności bezpieczeństwo dzieci i kobiet w ciąży oraz osób starszych i z chorobami przewlekłymi. Działania te okazały się także nieadekwatne do rzeczywistych wskaźników zarażenia koronawirusem w województwie podlaskim. Decyzja Wojewody Podlaskiego z 21 maja br przywracająca częściowe tylko funkcjonowanie Szpitala nie jest do społecznego zaakceptowania, ponieważ przedłuża tylko stan zagrożenia dla życia i zdrowia naszej społeczności.

W związku z powyższym apelujemy do Ministra Zdrowia, Wojewody Podlaskiego, władz Województwa Podlaskiego, jak również do wszystkich miarodajnych czynników decyzyjnych o pilne przywrócenie pełnej funkcjonalności naszego Szpitala wzorem Mazowieckiego Szpitala im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W szpitalu tym, udostępniono niezbędną ilość łóżek szpitalnych pacjentom zakażonym koronawirusem, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego profilu szpitalnej działalności dla pozostałych pacjentów z terenu Ostrołęki i okolic.

Zwracamy się również do naszego społeczeństwa o masowe popieranie naszego stanowiska poprzez podpisywanie PETYCJI w tej sprawie skierowanej do Ministra Zdrowia i władz Województwa Podlaskiego, jak również o wspieranie każdego działania wspierającego cel zawiązania naszej Koalicji.

Koalicja ma charakter otwarty i zaproszone są do niej inne instytucje i organizacje popierające jej cele.

Podpisali zgodnie z listą obecności prawni przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń:

Fundacja Uniwersytetu Złotego Wieku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Fundacja „JA I TY”

Rada Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Łomżyńska Rada Seniorów

Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością

Młodzieżowa Rada Miejska Łomży

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży

Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. Jakuba Wagi w Łomży

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „GROBLA” w Łomży

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zarząd Główny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *