RN
TwitterFacebook

Łomża: Kolejne ulice zostaną wyremontowane przy wsparciu FDS

Następne cztery ulice w Łomży zostaną wyremontowane w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Władze otrzymał 12,7 mln zł na inwestycje o łącznej wartości około 20 mln zł.
 
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku opublikował zaktualizowaną listę zadań do dofinansowania na 2020 r. w ramach FDS. Z listy rezerwowej na podstawową zostały przesunięte kolejne inwestycje drogowe zgłoszone przez miasto. Jak informuje prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę ul. Bursztynowej, Jaworowej, dróg  gminnych w rejonie ul. Księcia Stanisława, a także przebudowę ulic Kazimierza Pułaskiego i Strażackiej. 
 
– Na remont niektórych z tych dróg mieszkańcy czekali wiele lat i dzięki rządowemu wsparciu będziemy mogli je zrealizować. Pozyskane środki pozwolą nam też wybudować zupełnie nowe drogi w naszym mieście – przekazał prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowana inwestycja na ulicy Jaworowej obejmuje budowę odcinka o długości 800 m. Droga ta przebiega od ul. Piaski do planowanego skrzyżowania z drogą łączącą ul. Wojska Polskiego (DK 61) z ul. Nowogrodzką (DW 645). Będzie ona polegała na wykonaniu robót drogowych, chodników, zjazdów, oznakowania poziomego i pionowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego z oprawami LED, przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym na 2 przejściach dla pieszych. Powstanie również jedno wyniesione skrzyżowanie, jedno wyniesione  przejście   dla   pieszych, odwodnienie oraz zostaną usunięte kolizje z istniejącymi sieciami. Wartość całkowita budowy wyniesie 5.462.000 zł, w tym dofinansowanie 3.193.400 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).

Przebudowa ulic Kazimierza Pułaskiego i Strażackiej będzie polegała na wykonaniu m.in. nawierzchni jezdni, obustronnych chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, w tym przejścia dla pieszych z kostki betonowej, oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz będą wybudowane oświetlenie drogowe i kanał technologiczny. Usunięte zostaną też kolizje z istniejącymi sieciami oraz zostanie przebudowanych 9 skrzyżowań. Wartość całkowita inwestycji to 5.562.000 zł, w tym dofinansowanie 3.543.400 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).

Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (obok ulicy Księcia Stanisława) obejmie wykonanie nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami. Wartość całkowita budowy dróg to 5.582.000 zł, w tym dofinansowanie 3.872.400 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).

W ramach rozbudowy ulicy Bursztynowej planowane jest wykonanie m.in. nawierzchni jezdni, obustronnych chodników, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, w tym przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, oznakowania poziomego i pionowego. Przewidziane są również roboty sanitarne polegające na usunięciu kolizji z siecią wodociągową i gazową, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz prace elektryczne mające na celu usuniecie kolizji z siecią energetyczną oraz budowę oświetlenia drogowego. Zadanie obejmuje również budowę 6 i przebudowę 2 skrzyżowań. Wartość całkowita inwestycji to 3.352.000 zł, w tym dofinansowanie   2.136.400 zł (70% kosztów kwalifikowalnych).

Realizacja tych inwestycji planowana jest w latach 2021-2022.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − six =