RN
TwitterFacebook

Łomża: Kończy się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Na liście jest 25 pomysłów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz dwa z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Łączna kwota zgłoszonych projektów to prawie 4 mln złotych. Głosowanie trwa tylko do 21 czerwca.

Swój głos mieszkańcy mogą oddać jednorazowo, wybierając maksymalnie trzy zadania z inicjatyw obywatelskich w trzech strefach oraz jedno zadanie zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W razie wyboru większej liczby zadań lub w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie, czy też braku daty lub czytelnego podpisu, głos będzie nieważny.

Głosowanie odbywa się w dniach 20 maja – 21 czerwca 2019 r. poprzez:
– włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania w:

  1. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter.
  2. Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
  3. Budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15

– punkcie mobilnym dostępnym podczas imprez i uroczystości miejskich;
– wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża;
– przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży);
– przesłanie na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.

Wyniki poznamy 30 sierpnia.

Oto pełna lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020:

Centrum
1. „Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia – koszt 25 tys. zł
2. Bezpieczny deptak na ulicy Farnej – koszt 220 tys. zł
3. Chodź i Parkuj Bezpiecznie (obszar – Polowa 35A, 51B i 55B) – koszt pon ad 72,2 tys. zł
4. Ławeczka Wincenta Lutosławskiego (Stary Rynek/ul. Długa) – koszt 180 tys. zł
5. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw praz monitoring (Polowa 51B, M. Skłodowskiej-Curie) – koszt 220 zł
6. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. dworcowa – budynek wartowni – koszt 40 tys. zł
7. Przy-Stań (ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska) – koszt 70 tys. zł
8. Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców (ul. Zdrojowa) – koszt 60 tys. zł
9. Złoty Jeleń Miasta Łomża na bulwarach – koszt 220 tys. zł

Łomżyca
10. Bezpieczna i zielona Kraska – koszt chodnika 80 tys. zł, zieleni – 10 tys. zł
11. Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej – koszt 150 tys. zł
12. Bezpieczne Osiedle „Bawełna” – koszt 220 tys. zł
13. Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego – koszt 220 tys. zł

14. Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży, koniec ul. Harcerskiej – koszt 220 tys. zł
15. Chodnik dla pieszych na terenie należącym do miasta między ul. Spokojną, a Cegielnianą między adresami Spokojna 1B oraz Spokojna 1C – koszt 10 tys. zł
16. Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej i Żabiej – koszt 120 tys. zł
17. Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci – koszt 150 tys. zł
18. Wymiana chodnika – lewa strona od ul. Wojska polskiego do ul. Harcerskiej – koszt 150 tys. zł
19. Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Wojska Polskiego – koszt 220 tys. zł

Południe
20. Modernizacja infrastruktury parku miejskiego między budynkami Reymonta 11A, Prusa 11 i Prusa 5 – koszt 220 tys. zł
21. Modernizacja nawierzchni jednej z drenażem i budową ciągu pieszego ul. Zawadzka – koszt 220 tys. zł
22. Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego – koszt 220 tys. zł
23. Remont nawierzchni ulicy i parkingów – Konstytucji 3 Maja 4 i 3 – koszt 220 tys. zł
24. Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami – koszt 220 tys. zł
25. Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma – koszt 50 tys. zł

Projekty w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
1. Młodzieżowy weekend kultury – koszt 50 tys. zł
2. Łomża biega od Przedszkola do Juniora na Stadionie Miejskim – koszt 50 tys. zł

pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *