RN
TwitterFacebook

Łomża: Lodowisko zamknięte do odwołania

W związku z nowymi obostrzeniami, które wprowadza od dzisiaj (28.12.) rząd w związku z epidemią koronawirusa zamknięte zostało lodowisko miejskie w Łomży. Z obiektu nie będzie można korzystać co najmniej do 17 stycznia. 

W związku z narodową kwarantanną Lodowisko “Biały Orlik” przy ulicy Katyńskiej od dnia 28 grudnia 2020 do dnia 17 stycznia 2021 będzie dostępne wyłącznie na potrzeby zajęć sportowych dla klubów i stowarzyszeń prowadzonych przez polskie związki sportowe. W tym terminie obiekt nie będzie czynny dla klientów indywidualnych.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży jako podmiot uprawniony do udostępnienia lodowiska Biały Orlik przy ulicy Katyńskiej w okresie 28.12.2020-17.01.2021 będzie udostępniał lodowisko wyłącznie dla grup spełniających poniższe warunki:

Rozdział 3. § 10

15. Do  dnia  17 stycznia  2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku  sportu  zawodowego  w rozumieniu  art.2pkt143rozporządzenia Komisji  (UE)  nr 651/2014 z dnia  17 czerwca  2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium  sportowe,  o którym mowa w ustawie  z dnia  25 czerwca  2010r.  o sporcie  (Dz.U.  z2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach  ligi  zawodowej  w rozumieniu  tej  ustawy,  lub  dzieci  i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16. Okoliczności,  o których  mowa  w ust.15 pkt1,  potwierdza  dokument  wystawiony  przez  podmiot  opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim  lub  paraolimpijskim  lub  inną  uznaną  przez  Międzynarodowy  Komitet  Olimpijski albo  międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

WAŻNE:

  1. Aby zarezerwować lodowisko na zajęcia sportowe należy ustalić dostępny termin i godzinę. W tym celu prosimy zadzwonić pod numer 784 033 965 (telefon czynny jest w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku).
  2. Grupa zgłoszonych uczestników zajęć sportowych musi liczyć nie mniej niż 10 zawodników, nie więcej niż 50 zawodników.
  3. MOSiR w Łomży zobligowany jest zweryfikować podaną liczbę osób uczestniczących w zajęciach.
  4. Po przybyciu na lodowisko w umówionym terminie należy okazać do skopiowania dokument potwierdzający spełnienie pkt.15 i 16 Rozdział 3. § 10 powyższego rozporządzenia.
  5. Przed wejściem na teren obiektu oraz przy opuszczaniu obiektu wszyscy uczestnicy zobligowani są zdezynfekować dłonie.
  6. Szatnie i węzły sanitarne będą dezynfekowane podczas 15 minutowej przerwy pomiędzy grupami uczestniczącymi na zajęciach sportowych.

MOSiR Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × five =