RN
TwitterFacebook

Łomża: Miasto nie odpuszcza w sprawie odzyskania blisko 600 tys. zł od EDUKATORA

 – Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej daje nam możliwości, aby wykazać, że nie doszło do przedawnienia – mówi prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski o przedawnieniu miejskich roszczeń wobec stowarzyszenia „EDUKATOR”, które powinno zwrócić do kasy samorządu około 600 tysięcy złotych, jako część nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2012. Decyzję umarzającą zwrot środków przez EDUKATORA zostało podpisane przez ówczesną wiceprezydent Łomży Agnieszkę Muzyk w maju. Miasto próbuje teraz stwierdzić nieważność umorzenia tej decyzji.

Miasto wraz z prawnikami, którzy współpracują z urzędem dąży do tego, żeby decyzję, która stwierdza przedawnienie roszczeń usunąć z obiegu prawnego. Obecnie temat analizowany jest pod kątem prawnym. Jak twierdzi gospodarz miasta, pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej daje takie możliwości. – RIO wskazało, że w wydanej decyzji o umorzeniu błędnie przyjęto bieg terminu przedawnienia. W związku z tym możemy uznawać, że do przedawnienia jeszcze nie doszło, czyli możemy sobie rościć prawo do tego, żeby te środki odzyskać – mówi Mariusz Chrzanowski.

Zwrócono się w tej sprawie wcześniej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, aby stwierdziło nieważność decyzji o przedawnieniu, jednak pismo z SKO takich podstaw prawnych nie dawało. W związku z tym obecnie są dwa różne stanowiska – RIO i SKO. – Mamy tutaj rozbieżność stanowisk, ale mamy twarde wyroki sądów i orzecznictwo, które daje nam możliwości, i jako prezydent miasta podejmę wszelkie kroki, które mogą przyczynić się do tego, aby te środki odzyskać w całości albo chociaż w części.

Jedną z możliwości prawnych jest ponowne zwrócenie się do SKO z możliwością przeanalizowania jeszcze raz sytuacji ze wskazaniem przesłanek, które wykazało RIO, gdyż w momencie składania wniosku do SKO miasto nie miało jeszcze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Teraz możemy tym stanowiskiem się posługiwać i wzmocnić nasze pismo, które mamy możliwość skierować do SKO – dodaje prezydent Łomży.

Po kontroli zleconej przez nowego naczelnika wydziału edukacji, miasto upomniało się też o zwrot dotacji za rok 2013 od EDUKATORA. Kwota ponad 99 tysięcy złotych została już wpłacona na konto urzędu.

Przypomnijmy, że miastu przysługiwał zwrot pieniędzy w wysokości prawie 583 tysięcy złotych. W maju 2018 roku podpisana została decyzja umarzająca tę kwotę przez ówczesną wiceprezydent Łomży Agnieszkę Muzyk. Wówczas też prezydent miasta podjął decyzję o odwołaniu swojej zastępczyni, która była odpowiedzialna za sprawy oświaty, wskazując na między innymi błędy w nadzorze nad tą sprawą. Po prośbie o wyjaśnienie tej sprawy, rezygnację z pracy złożył ówczesny naczelnik wydziału edukacji, Andrzej Piechociński.

Bartosz Święciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + 9 =