RN
TwitterFacebook

Łomża: Miasto przygotowuje swoje rozwiązania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców

Weszła już w życie podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę tzw. tarcza antykryzysowa. Jej główne założenia to zachowanie płynności finansowej w firmach i ochrona zatrudnienia. Pakiet pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców opracowuje również Miasto Łomża. – Jego skala będzie uzależniona od decyzji radnych – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące od marca do maja. Dotyczy ono składek za przedsiębiorcę i zatrudnionych u niego osób. Skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Na świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł mogą liczyć zleceniobiorcy (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnieni o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Pakiet zakłada dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm będących w trudnej sytuacji. Zawiera również ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk oraz czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).

To są rozwiązania rządowe, ale pakiet pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców, opracowuje również Miasto Łomża. Pierwsze kroki zostały poczynione już wcześniej. Wprowadzono 99 proc. zniżki stawek czynszu w lokalach użytkowych znajdujących się na terenie Miejskiej Hali Targowej oraz innych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łomża. Zniżka będzie przysługiwała najemcom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Bonifikata w wysokości 50 procent przysługuje także najemcom, których prowadzona działalność uległa znacznemu ograniczeniu. Ulgi obejmują okres od 14 marca do 30 kwietnia, ale w miarę rozwoju sytuacji może zostać on wydłużony.

Na bonifikatę mogą też liczyć najemcy z Parku Przemysłowym Łomża, lecz jest rozpatrywana na indywidualny wniosek prowadzącego tam działalność przedsiębiorcy. Ze względu na to, że jest to spółka prawa handlowego, nie podlega ona pod zarządzenie wydane przez prezydenta miasta i decyzję o zwolnieniu z czynszu podejmuje prezes.

– Po uzyskaniu akceptacji prezydenta miasta, który sprawuje nadzór właścicielski, zdecydowałem na wprowadzenie takiego rozwiązaniainformuje prezes miejskiej spółki Andrzej Kiełczewski dodając, że w zasobach PPŁ lokale wynajmuje ponad 60 najemców, a większość z nich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym ma ograniczoną działalność.

W sytuacji w jakiej się znaleźliśmy wsparcie dla przedsiębiorców jest konieczne. Tarcza antykryzysowa daje duże możliwości i to wsparcie rządu jest niezwykle potrzebne. Ale jako samorządowcy nie możemy być na obojętni, i aby chronić gospodarkę miasta i miejsca pracy musimy podejmować kolejne działaniamówi prezydent Mariusz Chrzanowski zaznaczając, że w związku z zaistniałą sytuacją będą spore zmiany w budżecie, a wiele zadań czy wydarzeń zostanie odwołanych bądź przesuniętych na inny termin. Wymienia przy tym m.in. Dni Łomży, które miasto planowało tradycyjnie zorganizować w połowie czerwca. – W tym momencie liczy się przede wszystkim walka z koronawirusem i przeciwdziałanie jego skutkom, w tym też gospodarczym – podkreśla włodarz.

Prezydent Mariusz Chrzanowski dodaje, że miasto opracowuje pakiet pomocowy dla lokalnych przedsiębiorców. To co zostanie w nim uwzględnione uzależnione jest także od decyzji radnych. Brana pod uwagę jest m.in. możliwość odroczenia lub nawet częściowego rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych.

– Opracowujemy go wspólnie z naszymi przedsiębiorcami. Swoje propozycje ma przedstawić nam Rada Gospodarczamówi prezydent Chrzanowski dodając, że, istotne dla niego jest to, aby ochronić miejsca pracy. Dlatego rozważana jest możliwość podtrzymania ulg dla najemców Miejskiej Hali Targowej i pozostałych lokali miejskich nawet po ustąpieniu pandemii.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *