RN
TwitterFacebook

Łomża: Mieszkańcy wybrali nowe nazwy ulic

W połowie października Urząd Miejski w Łomży ogłosił akcję konsultacyjną, podczas której zbierano opinie mieszkańców dotyczące nadania nazw ulicom położonych w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego (osiedle nr 2). Najwięcej głosów zdobyły propozycje Alabastrowa i Edukacyjna.
Badanie odbyło się z wykorzystaniem formularza ankietowego opatrzonego pieczątką Urzędu Miejskiego, który był wyłożony w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży. Mieszkańcy mieli możliwość wyboru nazw ulic poprzez postawienie znaku „x” przy odpowiedniej propozycji. Wypełnioną ankietę należało wrzucić do urny ustawionej przy Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Ankieta zawierała kilka pytań i trzy propozycje nazw dla każdej ulicy: Jerzego Górskiego, Alabastrowa i Sportowa oraz Krzysztofa Choińskiego, Edukacyjna i Oświatowa. Ponadto mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojej opinii w sondzie, która była dostępna na stronie internetowej www.lomza.pl.

W badaniu ankietowym udział wzięło 18 osób. Mieszkańcy głosowali następująco:

 • „ul. Jerzego Górskiego” – 6 osób,
 • „ul. Alabastrowa” – 8 osób,
 • „ul. Sportowa” – 4 osoby,
 • „ul. Krzysztofa Choińskiego” – 4 osoby,
 • „ul. Edukacyjna” – 6 osób,
 • „ul. Oświatowa” – 5 osób.

Wszystkie głosy uznano za ważne.

W sondzie internetowej oddano 116 głosów dla nazwy ulicy stanowiącej działkę nr 24009, które rozłożyły się następująco:

 • „ul. Jerzego Górskiego” – 14 głosów,
 • „ul. Alabastrowa” – 63 głosy,
 • „ul. Sportowa” – 39 głosów.

Natomiast dla nazwy ulicy stanowiącej działki nr 24012 i 21127 oddano 76 głosów:

 • „ul. Krzysztofa Choińskiego” – 27 głosów,
 • „ul. Edukacyjna” – 34 głosy,
 • „ul. Oświatowa” – 15 głosów.

Po zsumowaniu wyników głosowania dla ulicy stanowiącej działkę nr 24009 została wybrana nazwa „ul. Alabastrowa”, która otrzymała 71 głosów („ul. Jerzego Górskiego” – 20 głosów, „ul. Sportowa” – 43 głosy). Natomiast dla ulicy stanowiącej działki nr 24012 i nr 21127 wybrano nazwę „ul. Edukacyjna z liczbą głosów 40 („ul. Krzysztofa Choińskiego” – 31 głosów, „ul. Oświatowa” – 20 głosów).

UM Łomża/pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *