RN
TwitterFacebook

Łomża: Nagrodzono prace magisterskie i dyplomowe o tematyce łomżyńskiej [FOTO]

Dr Maria Bauchrowicz-Tocka otrzymała pierwszą nagrodę w czternastej edycji konkursu na najlepsza pracę magisterską i dyplomową o tematyce łomżyńskiej. Jury przyznało ją za rozprawę doktorską pt. „Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego”.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, które w poprzednich edycjach zgromadziło około 170 prac dyplomowych, magisterskich i doktoranckich podejmujących problematykę ziemi łomżyńskiej w różnych jej aspektach.

W tym roku wpłynęło siedem prac, których waga, wielki nakład pracy i zaangażowanie oraz twórcza myśl młodego człowieka w rozwiązywanie problemów lub w poszukiwaniu  tych ścieżek w historii naszego społeczeństwa łomżyńskiego, dotychczas nieopublikowanych w innych zbiorach,  jest nieocenionamówił Zygmunt Zdanowicz, prezes Zarządu Głównego TPZŁ.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski pogratulował uczestnikom konkursu podjęcia się tematyki dotyczącej Łomży.

Cieszę się, że po przerwie powracamy do tego konkursu. Wiemy, że prace o tematyce łomżyńskiej są pisane na uczelniach w całej Polsce i najważniejsze to dotrzeć do tych osób, by chciały poddać ocenie swoje pracemówił prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że dzięki temu mogą one w przyszłości posłużyć jako materiał dla kolejnych osób chcących w swoich pracach podjąć się tematyki łomżyńskiej.

Zgłoszone prace oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (przewodniczący), prof. dr hab. Halina Święszkowska, prof. dr hab. Henryk Wnorowski, mgr Jan Borawski (sekretarz).

I nagroda
dr Maria Bauchrowicz-Tocka
 „Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego” – rozprawa doktorska obroniona na Wydziale  Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu
w Białymstoku. Promotor – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. (nagroda Prezydenta Łomży)

II nagroda
mgr Barbara Grużewska
„Środowisko artystyczne Łomży i jego wpływ na życie społeczno-kulturalne miasta”
– praca magisterska  obroniona na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Promotor –  dr Ewa Gładkowska. (nagroda Starosty Łomżyńskiego)

III nagroda
inż. Joanna Przeździecka
„Analiza i ocena wybranych projektów rewaloryzacji Łomży wraz z propozycjami kontynuacji” – praca dyplomowa inżynierska  obroniona na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr Aliny Muzioł-Więcławowicz. (nagroda TPZŁ)

Wyróżnienie
inż. Alicja Emilia Tarnowska
„Koncepcja modernizacji Starego Rynku w Łomży” – praca dyplomowa inżynierska obroniona na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej. (nagroda TPZŁ)

Dyplomy udziału
•    Krzysztof Blusiewicz
„Modelowanie obszaru nadrzecznego w Łomży – Bulwary 3D” – praca inżynierska
w Instytucie Informatyki i Automatyki Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży  pod kierunkiem dra inż. Tomasza Grzesia.
•    Paulina Chojnowska
„Porosty Łomży i ich rola bioindukcyjna” – praca dyplomowa licencjacka na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr Anny Matwiejuk.
•    lic. Adam Frąckiewicz
„Stan bezrobocia w Łomży i powiecie łomżyńskim w latach 2003 – 2012” – praca dyplomowa licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem dra Krzysztofa Szwarca.

UM Łomża/ red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *