RN
TwitterFacebook

Łomża: NSA uchyliło wyrok w sprawie poprzedniej uchwały śmieciowej

Naczelny Sąd Administracyjny w Białymstoku w całości uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej Łomży dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po skardze jednej z mieszkanek Łomży, uznał, że podjęta 14 sierpnia 2019 roku uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest nieważna. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazywał m.in. że podjęta uchwała nie spełnia wymogów prawa, jest nieczytelna i posiada błędy redakcyjne. 

Rada Miejska wniosła skargę kasacyjną od wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu 24 lipca br. podjął decyzję o uchyleniu zaskarżonego wyroku w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku.

Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje jeszcze inna uchwała określająca ceny za odbiór śmieci, według której opłaty naliczane są od mieszkańca a nie od gospodarstwa. Ta zamiana również została zaskarżona do WSA przez tę samą mieszkankę. Kobieta wskazuje, że w przypadku tegorocznej uchwały brakuje odpowiedniego uzasadnienia, które jest lakoniczne i sprowadza się do skrótowej analizy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na poprzednią uchwałę. Mieszkanka podkreśla, że obecny projekt uchwały nie zawiera żadnych wyliczeń dotyczących między innymi liczby mieszkańców Łomży czy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w mieście.

oprac. pg

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *