RN
TwitterFacebook

Łomża: O alkoholu i śmieciach na nadzwyczajnej sesji

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku unieważniła ze względów formalnych uchwały śmieciowe. Wcześniej Wojewoda Podlaski unieważnił uchwałę dotyczącą zwiększenia liczby koncesji na sprzedaż alkoholi. W związku z tym na wniosek sześciu radnych została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 14 sierpnia i ma trzy punkty – pierwszy dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, a pozostałe dwa punkty dotyczą ponownego uchwalenia wysokości opłat za odbiór śmieci od mieszkańców.

Przypomnijmy, że Wojewoda Podlaski unieważnił uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta ponieważ uważa, że nie jest do zaakceptowania motyw jakim kierowali się radni podczas podejmowania tej decyzji. Część łomżyńskich radnych wskazywało, że są to względy ekonomiczne i chodzi o równe traktowanie lokalnych przedsiębiorców. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwałach śmieciowych dopatrzyła się niespójnych zapisów dotyczących wejścia w życie uchwalonych przepisów.

Sesja odbędzie się 14 sierpnia o godz. 17 w ratuszu miejskim.

pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *