RN
TwitterFacebook

Łomża: Od nowego roku śmieci są trochę tańsze

Od 1 stycznia 2020 roku zostały obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście. Wyższe stawki przez 4 miesiące ubiegłego roku spowodowane były przede wszystkim potrzebą zbilansowania systemu, wynikającą z przedłużania w ubiegłym roku podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską Łomży.

Podniesienie cen za odbiór śmieci spowodowane było m.in. wzrostem kosztów zbierania i transportu odpadów, które po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu 2018 r. okazały się o ponad 23% wyższe od tych z roku 2017. Wzrosły również koszty zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży – o blisko 39% w przypadku odpadów zmieszanych w stosunku do roku 2018.

„W kwietniu 2019 r. radni miejscy odrzucili projekt uchwały proponującej nowe stawki. Została ona przyjęta dopiero kilka miesięcy później, w sierpniu. Dlatego, aby zbilansować system gospodarowania odpadami koniecznym było wprowadzenie wyższych stawek opłat, które obowiązywały przez 4 miesiące – od września do końca grudnia ubiegłego roku. Powstały deficyt z pierwszych trzech kwartałów musiał zostać pokryty wyższą opłatą za IV kwartał. Utrzymanie opłat ponoszonych przez mieszkańców miasta na poziomie z 2017 r. spowodowałoby deficyt środków finansowych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi”tłumaczą urzędnicy miejscy.

Nowe, delikatnie niższe stawki weszły w życie z początkiem roku 2020. Są już niższe, gdyż według kalkulacji ich wysokość jest wystarczająca dla zbilansowania systemu gospodarowania odpadami. I tak opłata w zabudowie jednorodzinnej za wywóz śmieci niesegregowanych staniała ze 103 zł do 100 zł. Za odpady segregowane zapłacimy teraz 51 zł, czyli o 9 zł mniej niż przez ostatni kwartał ubiegłego roku. Odbiór śmieci z gospodarstw jednoosobowych staniał o 10 zł – z 40 zł na 30 zł. Taniej jest też w zabudowie wielorodzinnej. Tam śmieci koszt odbioru śmieci niesegregowanych wynosi teraz 60 zł, segregowanych 30 zł, zaś w gospodarstwach jednoosobowych 20 zł.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy Łomży, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej mogą ubiegać się o 50 proc. zniżkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Może ona być udzielona po złożeniu wniosku do spółdzielni mieszkaniowej (zabudowa wielorodzinna) lub deklaracji do Urzędu Miejskiego w Łomży (zabudowa jednorodzinna). W obu przypadkach niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach.

red. pg/ UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *