RN
TwitterFacebook

Łomża: Po świętach rozpoczną się remonty kolejnych ulic

W Łomży realizowanych jest kilka remontów ulic. Po świętach drogowcy przystąpią do pracy na ulicy Woziwodzkiej i Placu Zielonym.

Jak informuje Urząd Miejski w ramach trwającej przebudowy ulicy Giełczyńskiej, od 14 kwietnia br. planowane jest zamknięcie tej drogi na odcinku od ulicy Senatorskiej do ulicy Dwornej, łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Dworną i czasowo z ul. Senatorską. Dzień później drogowcy zamierzają rozpocząć roboty także na ulicach Woziwodzkiej i Plac Zielony. Władze Łomży pozyskały dofinansowanie na realizację tych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z przebudową ulicy Giełczyńskiej po Świętach Wielkanocnych nie będzie już możliwości przejechania ulicą Dworną przez skrzyżowanie z ulicą Giełczyńską. Oznacza to, także w związku z trwającym remontem ulicy Rządowej, iż dojazd do Starego Rynku będzie możliwy od strony ul. Sikorskiego poprzez ulice Senatorską, Szkolną i Woziwodzką, a od  ul. Zjazd ulicami Rybaki, Kapucyńską i Krzywe Koło. Warto dodać, że prace na ul. Giełczyńskiej rozpoczęły się pod koniec lutego i prowadzone są na odcinku od ul. Polowej do ul. Dwornej. Dotychczas wykonano tam roboty rozbiórkowe, kanał deszczowy z przykanalikami, drenaż, sieć telekomunikacyjną oraz na długości 100 metrów zrealizowano część warstw konstrukcyjnych, ustawiono krawężniki i przestawiono cztery słupy oświetleniowe.

Rozbudowa ulicy Giełczyńskiej kosztuje ponad 4 mln złotych. Prace obejmują m.in. przebudowę nawierzchni jezdni o długości 418 metrów, zatoki autobusowej, zjazdów, chodników oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i wyniesionego skrzyżowania z ul. Plac Niepodległości. Ponadto przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, kanał teletechniczny, sieci telekomunikacyjne i wodociągowe oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca czerwca br.

Natomiast 15 kwietnia mają rozpocząć się prace na ulicach Woziwodzkiej i Plac Zielony. W pierwszej kolejności z ruchu zostanie wyłączony cały odcinek ulicy Plac Zielony od ul. Senatorskiej do ul. Rybaki. Ulica Woziwodzka zostanie natomiast zamknięta na odcinku od ul. Plac Zielony do skrzyżowania z ul. Zieloną. W kolejnym etapie przewiduje się zamknięcie również ul. Zielonej od Woziwodzkiej do Senatorskiej oraz dalszej części ulicy Woziwodzkiej do ul. Szkolnej, z otwartym skrzyżowaniem tych ulic dla ruchu. W ostatnim etapie planowane jest zamknięcie całości ulicy Woziwodzkiej oraz przebudowywanych wraz z nią ulic Zielonej i Placu Zielonego. Ten etap będzie możliwy do realizacji dopiero po zakończeniu prac na ul. Rządowej.

Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Woziwodzkiej (o długości 634 metrów), Plac Zielony (dł. 128 m) i ul. Zielonej (74 m), istniejących zjazdów, chodników, budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej, jak również budowę wyniesionego skrzyżowania z ul. Szkolną. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostaną kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja teletechniczna, kablowe linie energetyczne nN i SN, sieci telekomunikacyjne, oświetlenie uliczne. Koszt prac wynosi ponad 5,6 mln złotych, a zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na początku listopada br.

UM Łomża/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *