TwitterFacebook

Łomża: Projekt uchwały dotyczący założenia nowego żłobka trafi na sesję

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. Ma on być uzupełnieniem istniejącej już sieci żłobków prowadzonych przez samorząd.

Obecnie w mieście funkcjonują dwie tego typu placówki zlokalizowane w budynku Publicznego Przedszkola nr 8 (Miejski Żłobek nr 1) oraz przy Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (Miejski Żłobek nr 2). Lokalizację Miejskiego Żłobka nr 3 przewiduje się w budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Kołłątaja 8. Powstanie tam oddział dla 25 dzieci.

W 2020 roku wydatki żłobka finansowane będą ze źródeł zewnętrznych: programu resortowego rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Maluch+ (dotacja w kwocie 792 850 zł), ponadto w latach 2020-2022 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 804 258,75 zł, w tym 243 595 zł w 2020 roku, 348 051 zł w 2021 r. i 212 639,75 zł w 2022 r.

Powstanie kolejnego w Łomży żłobka stanowi element polityki prorodzinnej i jest odpowiedzią władz miasta na zwiększone oczekiwania mieszkańców na objęcie opieką żłobkową dzieci do 3. roku życia. Ma także umożliwić rodzicom powrót do pracy oraz podjęcie działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *