RN
TwitterFacebook

Łomża. Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością szuka lokalu dla orzeczników

Potrzeba zmiany siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności była głównym tematem spotkania Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością z poseł Bernadetą Krynicką. Członkowie Rady poprosili ją o pomoc w pozyskaniu finansów na dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej. Wcześniej rozmawiali z prezydentem Łomży o możliwości przeniesienia tam PZON.

Spotkanie odbyło się 23 lipca 2019 r. w Domku Pastora. Członkowie Łomżyńskiej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością podkreślali, że obecna siedziba PZON przy ul. Dwornej 23B jest nieprzystosowana do potrzeb głównych interesariuszy. Utrudniony dojazd przez budynek MOPS, wąskie korytarze, zbyt małe gabinety lekarskie, to m.in. sprawia, że wiele osób, zwłaszcza poruszających się na wózkach, potrzebuje pomocy, by dotrzeć na obowiązkowe badania. Niepełnosprawni nie mają natomiast żadnych szans, aby dostać się do – znajdującego się na piętrze budynku przy Dwornej – Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Budynek nie ma windy ani schodołazu. Petenci obsługiwani są na parterze, po naciśnięciu dzwonka i wezwaniu pracownika pracującego na piętrze.

Członkowie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością proponują przeniesienie obu placówek. Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności mógłby znaleźć siedzibę w pomieszczeniach obecnie zajmowanych przez KRUS przy ul. Nowej 2, które za rok mają zostać zwolnione, natomiast Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogłoby zająć miejsce PZON na parterze budynku przy Dwornej 23 B.

Pomysłowi przychylny jest prezydent Mariusz Chrzanowski. Aby PZON mógł funkcjonować w budynku przy ul. Nowej 2, konieczna jest jednak adaptacja pomieszczeń i wejścia do budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego pod potrzeby placówki i osób z dysfunkcją ruchu. Łomżyńska Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością poprosiła posłankę Bernadetę Krynicką o interwencję w tej sprawie u wojewody podlaskiego.

Podczas spotkania dyskutowano ponadto o, m.in.: świadczeniu 500+ dla osoby niepełnosprawnej, o tym, jak funkcjonuje system całościowego wsparcia osób niepełnosprawnych w mieście, o potrzebie diagnozy funkcjonalnej osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym, a także oraz kryteriach przydzielania lokali socjalnych w mieście.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *