RN
TwitterFacebook

Łomża: Radni przyjęli uchwałę zmieniającą system gospodarowania i opłat za odbiór śmieci

13 z 23 radnych zagłosowało za przyjęciem nowego systemu gospodarowania opłat za odbiór śmieci w Łomży. Nowe przepisy, w których koszty liczone są na liczbę osób mieszkających w gospodarstwie, mają wejść w życie 1 czerwca. 

W nowym systemie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie iloczynem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów proponowane stawki wynoszą 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej.

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości stawek określono na 66 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i 48 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej.

Na zwolnienie w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty będą mogli liczyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Natomiast  rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny mogą liczyć na zwolnienie w wysokości 20%.

Ponadto zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × two =