RN
TwitterFacebook

Łomża: Solidarni w Potrzebie piszą do dyrektora szpitala

Od początku czerwca trwa przywracanie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży do normalnej pracy. Właśnie w tej sprawie do nowego dyrektora, Jarosława Pokoleńczuka, pismo z pytaniami o bezpieczeństwo wystosowali przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE.

Szanowny Panie Dyrektorze

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski decyzją z dnia 21 maja 2020 r, PS-III.960.46.2020.JS zmienił swoje wcześniejsze polecenie w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w szpital jednoimienny – szpital zakaźny i polecił przywrócenie w jego części w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania, realizację zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych. W decyzji tej wskazano także zakres świadczeń medycznych dla pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-COV-2 Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na następujących oddziałach szpitalnych: 1) hemodializoterapia 2) nefrologia – hospitalizacja 3) neonatologia – hospitalizacja 4) położnictwo i ginekologia – hospitalizacja 5) neurologia – hospitalizacja 6) choroby płuc – hospitalizacja 7) choroby zakaźne – hospitalizacja 8) okulistyka – hospitalizacja. Z uwagi na powyższe w szpitalu część oddziałów będzie funkcjonowała w reżimie covidowym, a część oddziałów i poradnie w trybie ogólnodostępnym.

W związku z nowym stanem faktycznym (pół covidowym), w którym obecnie realizowane są w Szpitalu świadczenia zdrowotne, stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE kierując się bezpieczeństwem obecnych i przyszłych pacjentów Szpitala, kieruje na ręce Pana Dyrektora szereg pytań.

1/ Czy warunki izolacji od reszty Szpitala 8. oddziałów covidowych oraz prowadzących do nich dróg komunikacyjnych i systemu ich wentylacji spełniają normy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą? 

2/ Czy poradnie specjalistyczne zostały w sposób funkcjonalny i organizacyjny, trwale odizolowane od oddziałów covidowych?

3/ Czy i w jaki sposób SOR został przystosowany jednocześnie do możliwości przyjmowania pacjentów z covidem oraz pacjentów niezarażonych?

4/ Czy i w jakim terminie przewiduje Pan uruchomienie oddziału pediatrycznego, jak również dziecięcego OJOM-u?

5/ Czy w chwili obecnej funkcjonują podwójne dyżury na oddziale ginekologii i położnictwa obligatoryjne dla Szpitala III stopnia?

6/ Czy obecna kadrowa obsada lekarska i pielęgniarska zapewnia pełne potrzeby Szpitala dla pełnej realizacji wymienionych w statucie Szpitala świadczeń zdrowotnych?

7/ Czy i w jakim zakresie przewiduje Pan potrzebę wsparcia kadry lekarskiej lekarzami rezydentami i stażystami?

8/ Czy przewiduje Pan możliwość desygnowania swojego przedstawiciela do udziału w pracy Zespołu do spraw odtworzenia Szpitala Wojewódzkiego III stopnia do stanu sprzed 13 marca br., którego powołanie zapowiedział Prezydent Miasta Łomży?

Z uwagi na fakt, że Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jako jedyny w regionie świadczy tak szeroki zakres usług medycznych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla prawie 120000 populacji mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego, udzielenie odpowiedzi na postawione wyżej pytania jest niezwykle ważne w kontekście społecznej troski o życie i zdrowie szerokiej rzeszy mieszkańców subregionu łomżyńskiego, a zwłaszcza dla uniknięcia możliwości transmisji koronawirusa pośród obecnych i przyszłych pacjentów Szpitala. Jednocześnie stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE wyraża nadzieję na współpracę z kierownictwem Szpitala w zakresie swoich realizowanych celów statutowych, jak również deklaruje wsparcie w zakresie zgłoszonych przez władze Szpitala potrzeb.

Z poważaniem,

Wojciech Winko – przewodniczący zarządu

Ewa Chludzińska – z-ca przewodniczącego zarządu

mat. nadesłany

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *