RN
TwitterFacebook

Łomża: Sprzęt komputerowy dla rodzin zastępczych trafi do miasta

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Samorządy z województwa podlaskiego otrzymają ponad 3,5 na zakup zestawów komputerowych dla rodzin zastępczych, a dodatkowo 890 tys. zł trafi na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zestawy komputerowe zostaną zakupione dla 21 rodzin zastępczych w ilości 22 sztuk oraz dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w ilości 10 sztukinformuje zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski, który podpisał umowę z nadzorującym projekt wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim. Dodatkowo dla wszystkich zostaną zakupione środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) i środki dezynfekcyjne, a w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zakupione zostanie wyposażenie pokoju, który będzie miejscem kwarantanny/izolacji. Oprócz tego 46 tys. zł na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej przy ul. Polowej.

Projekt “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Środki przeznaczone na jego realizację w województwie podlaskim wynoszą 3 549 300 zł i pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (15,72%) oraz rezerwy celowej budżetu środków europejskich (84,28%). – W trudnym czasie epidemii koronawirusa rząd szczególnie troszczy się o osoby słabsze, stąd dodatkowa pomoc zarówno w ramach systemu opieki społecznej, jak i wsparcia rodzin – powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Zakłada on zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt audiowizualny), środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych) oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji.

Dodatkowo 890 tys. zł trafi na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − 13 =