RN
TwitterFacebook

Łomża: Sprzęt komputerowy trafił do rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Miasto Łomża realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki temu został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do pracy zdalnej, który został przekazany do rodzin zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. 

W ramach tego projektu miasto otrzymało dotację na ponad 116 tysięcy złotych. Za te środki zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do pracy zdalnej. Do rodzin zastępczych przekazano 22 sztuki, 10 trafiło do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Dodatkowo kupione zostały 2 telewizory, głośniki multimedialne, tablety, maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki dezynfekujące. Utworzono i wyposażono w POW miejsce kwarantanny.  

– To ważne  w tych czasach, żeby zapewnić właściwą obsługę informatyczną. Mamy nadzieję, że nauka będzie dalej kontynuowana w formie tradycyjnej, ale musimy być przygotowani na zdalne nauczanie w związku z trwającą pandemią. Niech te komputery pomagają w odrabianiu lekcji i poznawaniu świata – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Życzę, by ten sprzęt służył jak najlepiej do poszerzania pasji, zainteresowań. Niech pomaga wam się rozwijać i zdobywać wiedzę, bo to wy jesteście przyszłością naszego krajudodawał wicewojewoda Marcin Sekściński, który uczestniczył w symbolicznym przekazaniu sprzętu.

Głównym celem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + 16 =