RN
TwitterFacebook

Łomża: Stanowisko radnych w sprawie odmrażania szpitala

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Łomży przyjęte zostało stanowisko dotyczące przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Radni stwierdzili, że planowane przywrócenie od 1 czerwca części oddziałów szpitalnych przyjęli z “umiarkowanym optymizmem”, ale uważają, że należy podjąć kolejne kroki i zasadne byłoby powołanie przez Prezydenta Miasta Łomża specjalnego zespołu, w skład którego mogliby wejść przedstawiciele m.in. Urzędu Miejskiego w Łomży, Radni Rady Miejskiej Łomży, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz lekarze i lokalni społecznicy.

Stanowisko
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2020 roku
do wiadomości Wojewody PodlaskiegoMinistra Zdrowia, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w sprawie przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Niezrozumiała dla nas decyzja o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony  dla osób zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2, wywołała wiele emocji i spowodowała pozostawienie bez specjalistycznej opieki szpitalnej około 120 tysięcy mieszkańców naszego miasta i regionu.

Zastępcze poradnie i placówki szpitalne, często oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od naszego miasta, okazały się nietrafionym rozwiązaniem. Z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami wynika, że mają oni problemy z dojazdami, ale również z samą procedurą przyjęć. To jednak nie wszystko, bowiem w nagłych przypadkach w ratowaniu ludzkiego życia decyduje czas podjętej interwencji medycznej, a zdarzyły się sytuacje, że tego czasu brakowało.

Od samego początku dążyliśmy do zmiany tej sytuacji i przywrócenia szpitalowi w Łomży jego pierwotnych funkcji. Stosowaliśmy pisma, jak również odbywaliśmy bezpośrednie spotkania m.in. z Wojewodą Podlaskim. W dniu 17 marca br. zajęliśmy jednoznaczne stanowisko, w którym wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec powstania jednoimiennego szpitala zakaźnego w Łomży.

Wiadomość, że od dnia 1 czerwca placówka ma podjąć świadczenia medyczne w zakresach zakontraktowanych przez NFZ dla pacjentów innych niż z podejrzeniem lub zakażeniem COVID przyjęliśmy z umiarkowanym optymizmem. Uważamy jednak, że planowane przywrócenie kilku oddziałów szpitalnych nie przyniesie odpowiedniego zabezpieczenia medycznego mieszkańcom Łomży i będziemy ubiegać się o pełne przywrócenie funkcjonowania szpitala.

Z tego też względu zasadnym by było powołanie przez Prezydenta Miasta Łomża specjalnego zespołu, w skład którego mogliby wejść przedstawiciele m.in. Urzędu Miejskiego w Łomży, Radni Rady Miejskiej Łomży, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz lekarze i lokalni społecznicy.

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen + 5 =