RN
TwitterFacebook

Łomża: Szansa na miliony na dalszą rewitalizację Starego Rynku

Kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku znalazła się na liście projektów po ocenie formalnej do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest szansa na otrzymanie prawie 5,4 mln złotych. 

Głównym celem zadania pn. “Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”  jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia placu Starego Rynku na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zdegradowanych obszarów miasta i odnowy historycznej tkanki miejskiej. Ponadto pobudzi aktywność oraz wpłynie na współpracę środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Rewitalizacja placu Starego Rynku rozpocznie się od wyprzedzających badań ratowniczych. Następnie w ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. posadzka z kostki granitowej i płyt granitowych płomieniowanych oraz sjenitowej i bazaltowej, układanej w różnorodne formy oraz niwelacja różnicy poziomów terenu. Powstanie  fontanna jako forma wodna ze ścianą wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej, postument pod pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego Ratusza. Ponadto do wykonania w ramach inwestycji jest też m.in. kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu.

Wartość projektu to 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść prawie 5,4 mln zł. Jeśli uda się pozyskać środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja, to prace rozpoczną się jeszcze w przyszłym roku i zakończą się latem 2021 r.

UM Łomża/ red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *