RN
TwitterFacebook

Łomża: W mieście powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne

Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami może powstać w Łomży w ramach nowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezydent miasta, Mariusz Chrzanowski zapowiada, że wniosek w tej sprawie zostanie złożony do końca sierpnia.

– Są to małe ośrodki, w których zamieszkuje od kilkunastu do kilkudziesięciu osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego projektu możemy wybudować budynek do 500 metrów. Zastanawiamy się jeszcze, czy centrum będzie całodobowe czy będzie to dzienny dom pobytumówi prezydent Mariusz Chrzanowski.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” nadzoruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Placówki będą tworzone w ramach działań finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Chcemy je dedykować osobom, które ze względu na autyzm, sprzężone niepełnosprawności, czy też inne zaburzenia, wymagają  specjalistycznej opieki. Wspólny pobyt uczestników powinien w sposób pozytywny wpływać na procesy uspołeczniania i nawiązywania relacji interpersonalnychmówi dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jacek Welter. Uczestnictwo w programie pozwoli do korzystania z opieki wytchnieniowej.

Programem zostaną objęte osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które skorzystają z możliwości pobytu dziennego, jak i zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia. Do tego mogą być realizowane również inne formy wsparcia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. To wszystko ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnością opieki oraz pomocy adekwatnej do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Nad bezpieczeństwem uczestników ma czuwać wykwalifikowana kadra. Maksymalna w placówce może przebywać 20 osób.

Program będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy utworzenia samego Centrum. W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na budowie nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażeniu. Dofinansowanie można otrzymać również na zakup budynku lub zmianę przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny. W drugim module samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie centrum.

BB/pg/UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *