RN
TwitterFacebook

Łomża: Władze miasta szykują zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego

Zmiany w kategorii realizowanych zadań, sposobie podziału środków oraz zasadach głosowania chce wprowadzić prezydent Łomży w regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Uchwała w tej sprawie ma być zaprezentowana na najbliższej sesji rady miasta. 

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Łomży do 2014 roku. Od tego czasu odbyło się już 7 jego edycji. Aby poprawić jego realizację w 2016 roku wprowadzono podział na strefy: Centrum, Łomżyca i Południe. Natomiast w 2018 roku dodatkowo wprowadzono Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który do dyspozycji ma 100 tys. złotych. Od początku realizowania budżetu miasto przeznaczyła już ok. 10 mln złotych na 67 zadań, z których 53 zostało już w pełni zrealizowanych. 

Po latach, zdaniem władz Łomży, przyszedł czas na zmiany w regulaminie, które wypracowano na podstawie rekomendacji Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski wspólnie z Przedstawicielami Osiedli. Według nich budżet powinien zostać podzielony na cztery kategorie realizacji zadań: ogólnomiejską, strefową, osiedlową i Młodzieżowy Budżet Obywatelski. W związku z tym środki z budżetu zostałyby podzielone w następujący sposób:

  • zadania ogólnomiejskie – kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 500 tys. złotych brutto;
  • zadania strefowe – na terenie Centrum, Łomżycy i Południa kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 250 tys. złotych brutto na każdą ze stref;
  • zadania osiedlowe – każdemu osiedlu przydzielone zostaje 50 tys. złotych brutto na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych. Kwota zadanie społecznego nie może przekroczyć 10 tys. brutto;
  • Młodzieżowy Budżet Obywatelski – przeznaczona kwota zostaje bez zmian, czyli wyniesie 100 tys. złotych, natomiast zostaje wprowadzony limit kwotowy w przypadku zadań społecznych, a mianowicie kwota takiego zadania nie może przekroczyć 20 tys. złotych brutto.

Zaproponowane zmiany obejmują też głosowanie. Mieszkańcy miasta mogliby głosować na jedno zadanie w każdej z kategorii. Wprowadzony zostanie też zapis odnoszący się do łączenia zadań między sąsiednimi osiedlami – „Dopuszcza się możliwość łączenia zadań w kategorii zadań osiedlowych, polegającą na zgłaszaniu zadań realizowanych na terenie kilku osiedli. Zgłoszenie takie wymaga pisemnej pozytywnej opinii przedstawicieli rad osiedli, na których zostanie zrealizowany projekt”. Dodany ma też zostać zapis, że w przypadku obiektywnych trudności w realizacji zadania w danym roku, zadanie zostanie uwzględnione w budżecie miasta na rok kolejny”.

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *