RN
TwitterFacebook

Łomża: Władze miasta wsparły finansowo działalność Stowarzyszenia „Solidarni w Potrzebie”

Dotację celową z budżetu miasta na kwotę 8 300 zł otrzymało Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży „SOLIDARNI W POTRZEBIE”.

Środki pozwolą na realizację zadania publicznego pn. Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE, które będzie polegało na stworzeniu z udziałem mediów społecznościowych samopomocowej sieci wolontariackiej, koordynującej współdziałanie dwóch otwartych grup wolontariackich: senioralnej i młodzieżowej, dzięki której będzie możliwość niesienia w dobie pandemii doraźnej pomocy typu życiowego np. zakupy lub inne sprawunki lub porad w zakresie dostępności do opieki lekarskiej.

Nabór do senioralnej grupy wolontariackiej zostanie przeprowadzony przy pomocy współpracy z seniorami zgrupowanymi wokół Łomżyńskiej Rady Senioralnej,   Uniwersytetu III Wieku przy PWSIiP, Uniwersytetu Złotego Wieku przy Agrobiznesie i Klub Seniora MOPS w Łomży, zaś nabór do młodzieżowej grupy wolontariackiej przeprowadzony zostanie m. innymi przy pomocy struktur Młodzieżowej Rady Miasta Łomży.

Stowarzyszenie „SOLIDARNI W POTRZEBIE” powstało w marcu tego roku po tym jak Szpital Wojewódzki w Łomży został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, gdzie przyjmowani są pacjenci chorzy na COVID-19. Ta spowodowało ograniczenie dostępu do specjalistycznej opieki szpitalnej że mieszkańcom Łomży i regionu. Dotknęło to zwłaszcza senioralną część społeczeństwa. Stowarzyszenie w ramach swoich działań statutowych podjęło już wcześniej kroki nakierowane na doprowadzenie do zmiany w tym zakresie decyzji wojewody podlaskiego.

– Od samego początku dążymy do odtworzenia pełnego potencjału szpitala, który już poniósł ciężkie straty. Jeżeli sytuacja się nie zmieni możemy zostać pozbawieni pełnej opieki zdrowotnej na długo, bo odbudowa funkcjonalna szpitala może być niezwykle trudnamówi lokalny społecznik Wojciech Winko stojący na czele stowarzyszenia, wyrażający wdzięczność za wsparcie i zrozumienie potrzeb społeczności łomżyńskiej  prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu.

Skład Stowarzyszenia Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży „SOLIDARNI W POTRZEBIE” tworzą osoby z różnych środowisk: Wojciech Winko (społecznik, jeden z liderów sektora NGO), Ewa Chludzińska (społecznik, nauczycielka z ZNP), Danuta Waśko (społecznik, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów i kierownik zespołu Maryna),  Marcin  Grodzki  (lokalny społecznik), Alicja Moroz-Rutkowska (dziennikarka oraz kierownik Biura Porad Obywatelskich), Michał Korwek (przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży).

UM Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *