RN
TwitterFacebook

Łomża: Wsparcie finansowe na stworzenie nowego kierunku w Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej

Ponad 1 mln 800 tys. zł przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na projekt pt. „Otwieramy nowe możliwości” złożony przez Agencję Rozwoju Regionalnego (ARR). Projekt jest realizowany przez Akademicką Szkołę Ponadgimnazjalną (ASP) w Łomży.

W ramach konkursu „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki z 2019 r.” 25 uczniów ASP w Łomży oraz 7 nauczycieli otrzyma wsparcie, którego celem jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji 25 uczniów ASP w Łomży oraz 7 nauczycieli.

Założeniem projektu zakłada utworzenie nowego kierunku ASP w Łomży „Technikum browarniczego – browarnictwo rzemieślnicze i przemysłowe”. Dzięki dotacji uczniowie nauczą się produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz organizacji i nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło wyraził radość, że samorząd województwa podlaskiego uczestniczy we wsparciu projektu edukacyjnego. Dodał, że przedsięwzięcie przyczyni się do stworzenia lepszych perspektyw zawodowych dla młodzieży.

Ja się cieszę, że mogłem z Panem tą umowę podpisać. Jestem dumny, że miasto Łomża staje się ośrodkiem kształcenia rolniczego w naszym regionie. Jest to kierunek, który obraliśmy z Panem marszałkiem Olbrysiem, moim przyjacielem. Kształcenie młodzieży, aby uzyskali kompetencje w branży technologii żywności pozwoli na stworzenie nowych gałęzi gospodarki w naszym regionie powiedział wicemarszałek życząc Sławomirowi Szulcowi, Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży dalszej działalności na rzecz wspierania edukacyjnych oraz gospodarczych inicjatyw.

Główne działania w projekcie obejmują poradnictwo zawodowo – edukacyjne, zajęcia rozwijające (matematyka, język angielski), realizacja projektów edukacyjnych, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (w tym również zajęcia psychologiczne), grupowe warsztaty i spotkania z przedsiębiorcami, realizacja wyjazdów edukacyjnych (Rakszawa – Browar Van Pur w Rakszawie, Zabrze – Śląsk, Koszalin – Sekret bursztynowej barwy i charakterystycznego aromatu piwa, Jędrzejów), stypendia dla 15 uczniów, wyposażenie pracowni zawodowej. W projekcie założono zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego nowoutworzonego kierunku – wyposażenie jest zgodne z podstawą programową kształcenia dla zawodu technik technologii żywności o specjalności browarnictwo rzemieślnicze i przemysłowe, szkolenia i studia dla nauczycieli (Innowacyjne metody prowadzenia zajęć, TIK w szkole, metoda eksperymentu, Szkolenie z technik nauczania, w tym praca z uczniem uzdolnionym, ze specjalnymi potrzebami, studia  podyplomowe “Dyplomowany Piwowar”), kursy i szkolenia dla uczniów (Kurs kipierski I i II stopnia,  Szkolenie “Piwny Adept”, Szkolenie Food & beer – związki jedzenia i piwa, Kurs komputerowy ECDL), staże dla uczniów i nauczycieli. 

Wartość projektu wynosi 1 904 826 zł. Okres jego realizacji trwa od 01.07.2020 – 30.06.2022.

Wrota Podlasia/red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *